Ankiety dla publiczności. Podziel się swoją opinią

Zwiedzający w Królewskiej Galerii Rzeźby oglądają marmurowe posągi.

Gości Łazienek Królewskich zapraszamy do wypełnienia dwóch anonimowych ankiet, które pomocne będą w realizacji muzealnych projektów. Państwa opinia jest bardzo ważna, prosimy o wyrażenie swojego zdania.

Pierwsza ankieta pozwoli nam poznać opinie naszych gości ws. zapotrzebowania na nową ofertę kulturalno-edukacyjną w Muzeum. Kwestionariusz jest w pełni anonimowy i posłuży jedynie w celach statystycznych. Aby wypełnić ankietę, należy kliknąć w poniższy link.

ANKIETA NR 1 - KLIKNIJ TUTAJ

Druga ankieta jest elementem konsultacji społecznych w ramach projektu "Melpomena: Konserwacja i remont budynku Amfiteatru na potrzeby działalności edukacyjno-teatralnej wraz z rewaloryzacją i ochroną bioróżnorodności zabytkowego układu wodnego Łazienek Królewskich oraz poprawą dostępności". Zależy nam na Państwa opinii w tej sprawie. Przed wypełnieniem poniższej ankiety prosimy o zapoznanie się ze szczegółami projektu, które będą pomocne przy wyrażaniu zdania na temat planowanego przedsięwzięcia.

"MELPOMENA" - PRZECZYTAJ O SZCZEGÓŁACH PROJEKTU

ANKIETA NR 2 - KLIKNIJ TUTAJ