Cnoty Stanisława Augusta. Obejrzyj wykład (wideo)

Marcello Bacciarelli, Łaskawość

Barwna historia dzieł, na których Marcello Bacciarelli przedstawił cnoty królewskie, była tematem wykładu z cyklu "Oświeceniowa republika marzeń". Podczas spotkania zaprezentowane zostały m.in. niedostępne dla szerokiej publiczności grafiki.

Wykład "Cnoty króla Stanisława Augusta - Marcello Bacciarelli i jego supraporty z Sali Audiencjonalnej Dawnej w Zamku Królewskim w Warszawie" poprowadziła 14 grudnia 2016 r. w Pałacu na Wyspie Izaura Jakacka, historyk i archeolog.

Podczas spotkania można było usłyszeć o działalności edukacyjno-ideologicznej, którą Stanisław August prowadził jako oświeceniowy władca, i w której ważną rolę odgrywały sztuki wizualne. W czasie przebudowy Zamku Królewskiego w 1777 r. istotne funkcje propagandowe przypisał Pokojowi Tronowemu (obecnie nazywanemu Salą Audiencjonalną Dawną). Wśród dekoracji nad drzwiami znalazły się cztery płótna pędzla Marcella Bacciarellego, które przedsta­wiały cnoty królewskie.

Do dziś nie ma jednak przekonującej odpowiedzi na pytanie, jakie właściwie cnoty artysta przedstawił na życzenie króla. Można domniemywać, że pierwotne przesłanie ideowe dzieł Bacciarellego uległo zatarciu. Jest możliwe także, że ich niejednoznaczność (choć w kontekście sztuki królewskiej lepiej byłoby użyć określenia "wieloznaczność") była zamierzona, a artysta w ten szczególny sposób speł­nił życzenie monarchy. Wykład przybliży różne możliwości interpretacyjne, ponadto zostanie wzbogacony o opis barwnej historii dzieł oraz prezentację niedostępnych dla szerokiej publiczności grafik związanych z supraportami.

Izaura Jakacka - historyk i archeolog. Absolwentka Instytutu Archeologii oraz Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka Uniwersy­tetu Humanistyczno-Społecznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, gdzie zajmuje się badaniami nad wpływem tradycji antycznych na literaturę popularną epoki wiktoriańskiej. Specjalizuje się w historii idei oraz historii nowożytnej czasów stanisławowskich. Koncentruje się na tradycjach antycznych, szczególnie obecnych w sztukach wizualnych doby Oświecenia i ich ideowym przesłaniu.

Zgodnie z metodą Arthura O. Lovejoya analizuje wpływ sztuki na koncepcje władzy króla Stanisława Augusta i kształtowanie światopoglądu epoki. Jest autorką takich prac jak Supraporty z Sali Audiencjonalnej Dawnej. Historia, inspiracja i interpretacja (2009) czy Posążki z Nowej Sali Tronowej. Próba rekonstrukcji znaczenia ideologicznego (2009). Współpracowniczka Działu Oświatowego Zamku Królewskiego w Warsza­wie, współorganizatorka przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych mających na celu popularyzowanie wiedzy historycznej. Współpracuje z Fundacją Edukacyjną "Varsovia" jako nauczyciel historii.

CYKL "OŚWIECENIOWA REPUBLIKA MARZEŃ"