Czy Rzeczpospolita mogła się uratować? Cykl wykładów w Pałacu na Wyspie

Jeśli chcesz poznać historię XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej i kulisy jej upadku, weź udział w nowym cyklu wykładów "Czy mogła się uratować? Rzeczpospolita w XVIII wieku". Wybitni specjaliści opowiedzą o trudniej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej naszego kraju w czasach Stanisława Augusta.

Nowy cykl wykładów, przygotowany przez Ośrodek Badań nad Epoką Stanisławowską w Łazienkach Królewskich i prof. Zofię Zielińską z Instytutu Historycznego UW, poświęcony jest wyzwaniom, przed jakimi stanęło państwo polsko-litewskie pod koniec swojego istnienia. Wybitni znawcy XVIII wieku przedstawią ułomne stro­ny I Rzeczypospolitej, z uwzględnieniem nacisków sąsiednich mocarstw. Słuchacze będą mieli szan­sę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Rzeczpospolita mogła się urato­wać, i co zdecydowało o tym, że nie zdołała się ocalić.

Wykłady skłonią również do spojrzenia na dzisiejsze państwo polskie z historycznej perspektywy. Takiej, która pokazuje, jakie ewentualnie zjawiska polityczne i społeczne w XXI wieku - pozytywne, i te, na które się zżymamy - mają korzenie w państwie przedrozbiorowym.

- Utrata państwowości to doświadczenie niezwykle bolesne. Nie dziwi zatem, że wielu z nas wciąż nurtuje pytanie, jak do tej tragedii doszło? - mówi prof. Zofia Zielińska z Instytutu Historycznego UW. - Wykłady z nowego cyklu przeznaczamy dla wszystkich tych, którzy zastanawiają się, czy odpowiedź w tej kwestii ma jakiekolwiek znaczenie dla naszych dzisiejszych wyborów i postaw. A zaczniemy od pytania, które stale powinniśmy ponawiać: w jakim stopniu sprawy polskie zależały od Polaków? - dodaje.

Pierwszy wykład odbył się 21 września. Dr Dorota Dukwicz poruszyła na nim problem suwerenności Rzeczypospolitej szlacheckiej i jej stopniowego popadania na przestrzeni XVIII wieku w zależność od rosnących w potęgę sąsiadów.

"CZY MOGŁA SIĘ URATOWAĆ? RZECZPOSPOLITA W XVIII WIEKU" - PLAN WYKŁADÓW:

21 września 2016 r. - dr Dorota Dukwicz, Czy osiemnastowieczna Rzeczpospolita była państwem suwerennym?

16 listopada 2016 r. - prof. Wojciech Kriegseisen, Sytuacja nieuprzywilejowanych. Mieszczanie, chłopi, dysydenci

7 grudnia 2016 r. - dr Jakub Bajer, Królewska, państwowa, magnacka - oblicza dyplomacji polskiej doby stanisławowskiej

11 stycznia 2017 r. - prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz, Liberum veto: prawdziwa walka z mitycznym ideałem

22 marca 2017 r. - dr hab. Urszula Kosińska, Pamiętne sejmy polskie XVIII wieku i ich niszczenie przez państwa ościenne

5 kwietnia 2017 r. - dr Maria Czeppe, Wobec trudnych wyborów - wybitne postacie XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej

24 maja 2017 r. - prof. Richard Butterwick-Pawlikowski, Dlaczego Sejm Czteroletni zasłużył na dobrą pamięć u Polaków (i nie tylko Polaków)?

7 czerwca 2017 r. - dr hab. Paweł Zając OMI, Dekalog "odrodzenia stanisławowskiego" - od Stanisława Konarskiego do Konstytucji 3 maja.