"Fotowspomnienia". Twórz z nami Archiwum Społeczne Łazienek

Rok 1927. Trzy kobiety przy sadzawce na tle budynku Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich. Obok przy sadzawce znajduje się rzeźba na postumencie przedstawiająca klęczącą, nagą kobietę.
Rok 1927; autor: Antoni Kiełkiewicz, ze zbiorów Elżbiety Kiełkiewicz-Korenc

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji projektu "Fotowspomnienia", w ramach którego powstaje Archiwum Społeczne Łazienek Królewskich. Tym razem, poza zdjęciami, nadsyłać można również kopie dokumentów i fotografie łazienkowskich pamiątek. Cezurą czasową jest rok 1995.

Pierwsza edycja muzealnego projektu pod hasłem "Fotowspomnienia, czyli Wasze Łazienki Królewskie" odbyła się w 2020 r. Otrzymaliśmy wówczas blisko 250 fotografii i pisemnych wspomnień dotyczących Łazienek Królewskich, nadesłanych z Polski i z zagranicy. Wybrane fotografie zostały zaprezentowane na wystawie w Galerii Plenerowej oraz w galerii online na stronie internetowej Muzeum.

Jesteśmy przekonani, że w domowych archiwach i prywatnych zbiorach wciąż kryje się wiele skarbów, które zachwycić mogą miłośników Łazienek Królewskich. Zapraszamy zatem do udziału w drugiej edycji projektu pod hasłem "Fotowspomnienia - Archiwum Społeczne Łazienek Królewskich". Tym razem, poza zdjęciami, nadsyłać można również kopie dokumentów i fotografie łazienkowskich pamiątek.

Nadesłane materiały trafią do Archiwum Społecznego Łazienek Królewskich, a ich właściciele dołączą do grona naszych społecznych archiwistów. Wybrane fotografie, dokumenty czy pamiątki zostaną ponadto wyeksponowane w galerii online. W przypadku chęci wykorzystania materiałów, np. na wystawie plenerowej, skontaktujemy się indywidualnie z osobami, które je udostępniły.

Jakie materiały można nadsyłać w ramach projektu?
Cyfrowe kopie różnego rodzaju materiałów, powstałych nie później niż w 1995 r.; wśród nich m.in.:
- fotografie, pocztówki, rysunki, ryciny, mapy, plany;
- dokumenty, w tym listy, pamiętniki, druki ulotne, artykuły i wycinki prasowe;
- wspomnienia i relacje w formie plików tekstowych, skanów rękopisów lub maszynopisów, nagrań audio lub wideo.

Jak przesłać materiały?
Cyfrowe kopie materiałów wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, dostępnym poniżej, należy przesyłać na adres: fotowspomnienia@lazienki-krolewskie.pl.

Więcej informacji znaleźć można w poniższym regulaminie. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorami projektu: Jolantą Żubrowską - tel. (+48) 518 715 694 oraz Ewą Zagawą - tel. (+ 48) 518 715 825.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN PROJEKTU "FOTOWSPOMNIENIA - ARCHIWUM SPOŁECZNE ŁAZIENEK KRÓLEWSKICH"