Fotowspomnienia
- Archiwum Społeczne Łazienek Królewskich

Zapraszamy do oglądania muzealnej galerii online, w której prezentujemy zdjęcia, wykonane w Łazienkach Królewskich w ubiegłych stuleciach. To rodzinne pamiątki z domowych archiwów, dokumentujące wspomnienia naszych gości, nadesłane w pierwszej edycji "Fotowspomnień". W nowej odsłonie projektu zachęcamy do dzielenia się zarówno fotografiami, jak i kopiami dokumentów oraz łazienkowskich pamiątek.

W 2020 r. odbyła się pierwsza edycja projektu, w ramach którego powstaje Archiwum Społeczne Łazienek Królewskich. Pod hasłem "Fotowspomnienia, czyli Wasze Łazienki Królewskie" otrzymaliśmy zarówno zdjęcia z początku XX wieku, te z czasów międzywojnia i II wojny światowej, jak i fotografie dokumentujące okres powojenny oraz od lat 50. do 90. Wybrane zdjęcia prezentujemy w poniższej galerii online. Niektóre fotografie opatrzone zostały przez ich właścicieli krótką, osobistą historią (opis wyświetla się po kliknięciu w fotografię).

W ramach drugiej edycji projektu pod hasłem "Fotowspomnienia - Archiwum Społeczne Łazienek Królewskich" zapraszamy do nadsyłania cyfrowych kopii różnego rodzaju materiałów związanych z Łazienkami Królewskimi, powstałych nie później niż w 1995 r. Mogą to być: fotografie, pocztówki, rysunki, ryciny, mapy, plany; dokumenty, w tym listy, pamiętniki, druki ulotne, artykuły i wycinki prasowe; wspomnienia i relacje w formie plików tekstowych, skanów rękopisów lub maszynopisów, nagrań audio lub wideo.

Cyfrowe kopie materiałów wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, dostępnym poniżej, należy przesyłać na adres: fotowspomnienia@lazienki-krolewskie.pl. Zespół koordynujący projekt: Jolanta Żubrowska - tel. (+48) 518 715 694, Ewa Zagawa - tel. (+48) 518 715 825.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN PROJEKTU "FOTOWSPOMNIENIA - ARCHIWUM SPOŁECZNE ŁAZIENEK KRÓLEWSKICH"