"Monte Cassino. W 75. rocznicę bitwy". Konferencja naukowa

Konferencja w Sali Balowej Pałacu na Wyspie, ludzie siedzą na krzesłach, prelegenci przemawiają, stojąc przed mikrofonem.
Fot. Paweł Czarnecki

Bitwie o Monte Cassino, jednemu z najdłuższych i najkrwawszych starć II wojny światowej, poświęcona została konferencja naukowa, która odbyła się 26 kwietnia 2019 r. w Pałacu na Wyspie. Wydarzenie zorganizowane zostało z okazji 75. rocznicy walk we włoskim masywie.

Podczas konferencji bitwa o Monte Cassino omówiona została w kontekście polityczno-historycznym. Przedstawiony został również udział 2. Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa w walkach na froncie włoskim oraz upamiętnienie poległych tam żołnierzy.

Wystąpieniem "Bitwa o Monte Cassino" konferencję otworzył prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie. Prelegentami byli ponadto: prof. Marco Patricelli z wykładem "Brigata Maiella - sprzymierzeniec generała Andersa", prof. nadzw. dr hab. Waldemar Handke - "Szkic do portretu zbiorowego pancerniaków spod Piedimonte", prof. dr hab. Janusz Zuziak - "2. Korpus Polski w bitwie o Piedimonte San Germano", dr Jerzy Kirszak - "Bitwa pod Monte Cassino oczyma dowódcy 2. Brygady Strzelców Karpackich, płk. dypl. Romana Szymańskiego", prof. nadzw. dr hab. Michał Polak - "Relacje 2. Korpusu z dowództwem alianckim we Włoszech 1944-1946", ks. prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Werra - "Patriotyczne postawy kapelanów wyznania rzymskokatolickiego w bitwie o Monte Cassino", płk prof. nadzw. dr hab. Juliusz Tym - "Broń pancerna w bitwie o Monte Cassino", prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Filipow - "Krzyż Monte Cassino i jego recepcja w symbolice Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”, prof. dr hab. Bogusław Polak - "Walki 2. Korpusu gen. W. Andersa o masyw Monte Cassino w tradycji Polskiego Państwa na Uchodźstwie 1946-1990" oraz prof. dr hab. Tadeusz Kondracki - "Pamięć o bitwie pod Monte Cassino w działalności środowiska kombatantów 5. Kresowej Dywizji Piechoty".

Organizatorem wydarzenia było Muzeum Łazienki Królewskie, partnerem - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacja PZU, patronem medialnym - kwartalnik "Polska Zbrojna. Historia".

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki

Walki pod Monte Cassino

Bitwa o Monte Cassino to punkt kulminacyjny starć na froncie włoskim i jedna z czterech walk, jakie w 1944 r. armia aliancka stoczyła z niemieckim Wehrmachtem w rejonie klasztoru we włoskim masywie. Tak długo, jak Niemcy utrzymywali swoje pozycje, mogli blokować najdogodniejsze połączenia drogowe i kolejowe południowych Włoch z Rzymem. Przez kilka miesięcy wojska generałów Heinricha von Vietinghoffa i Fridolina von Sengera bez trudu odpierały atak żołnierzy amerykańskich, nowozelandzkich, brytyjskich i indyjskich, dzięki uwarunkowaniom terenu, w którym nie można było wykorzystać sił pancernych. Przygotowując się do kolejnej ofensywy, alianckie dowództwo powierzyło przełamanie umocnień Linii Gustawa brytyjskiej 8. Armii, w skład której wchodził 2. Korpus Polski gen. Władysława Andersa. Najtrudniejsze zadanie - zdobycie masywu Monte Cassino - przypadło Polakom. 18 maja 1944 r., w południe, na ruinach benedyktyńskiego opactwa plutonowy Emil Czech odegrał hejnał mariacki, ogłaszając zwycięstwo polskich żołnierzy.

AKCJA Z OKAZJI 75. ROCZNICY BITWY O MONTE CASSINO

WYSTAWA "MONTE CASSINO. W 75. ROCZNICĘ BITWY"