Marcello Bacciarelli - nadworny malarz Stanisława Augusta. Obejrzyj wykład

Izabella Zychowicz, fot. Paweł Czarnecki

Bohaterem ostatniego wykładu z cyklu "Oświeceniowa republika marzeń" był Marcello Bacciarelli, wybitny malarz, przyjaciel Stanisława Augusta i jego doradca w sprawach sztuki. O włoskim artyście opowiedziała Izabela Zychowicz, dyrektor ds. muzealnych w Łazienkach Królewskich.

Polityka wzmacniania wizerunku oświeceniowego władcy wymagała, by Stanisław August zbudował artystyczny dwór w oparciu o twórców doskonale znających europejskie trendy. Na jego zaproszenie, w 1766 r., przybył do Warszawy, urodzony w Rzymie, Marcello Bacciarelli. Włoski malarz posiadał liczne kontakty z artystami i dworami europejskimi, świetnie też znał zasady tworzenia kolekcji dzieł sztuki.

Jako nadworny malarz Stanisława Augusta szybko stał się jednym z jego najważniejszych doradców w sprawach artystycznych. Pośredniczył w królewskich zakupach dzieł sztuki, mając niewątpliwy wpływ na kształt Galerii Obrazów w Pałacu na Wyspie i Galerii Rzeźby w Starej Oranżerii.

Stanisław August powierzył mu również realizację ważnych artystycznie projektów, w tym powołanie do życia Malarni Królewskiej (szkoły artystycznej) oraz wystrój królewskich rezydencji: Łazienek Królewskich, Zamku Królewskiego i Zamku Ujazdowskiego.

Bacciarelli był jedną z najważniejszych postaci w historii malarstwa w Polsce. Prawie wszystkie jego dzieła powstały w naszym kraju i znajdują się tutaj do dzisiaj. Włoski artysta uwiecznił - na zlecenie Stanisława Augusta - wiele scen z historii Polski. Jednak większość jego najcenniejszych obrazów stanowią portrety króla i magnaterii, gdyż to właśnie malarstwo portretowe interesowało go najbardziej i był w tym mistrzem.

Wykład o Bacciarellim i jego artystycznej działalności nierozerwalnie wiąże się z osobą Stanisława Augusta. Z portretów władcy, jak i scen historycznych oraz biblijnych, wykonanych przez włoskiego malarza, wyłania się obraz ostatniego króla Rzeczypospolitej, który całe swoje panowanie podporządkował dążeniu, aby "uczynić kraj (…) rządnym, szczęśliwym i poważanym". Jednym z narzędzi budowania prestiżu i znaczenia króla stała się sztuka - sztuka Bacciarellego.

Izabela Zychowicz - Dyrektor ds. Muzealnych w Łazienkach Królewskich. Zajmuje się problematyką kolekcjonerstwa i mecenatu Stanisława Augusta oraz koncepcją Łazienek Królewskich jako utopijnej wizji króla o państwie nowoczesnym, suwerennym i potężnym. Była kuratorem wystaw Rembrandt i inni. Królewska kolekcja obrazów Stanisława Augusta, Metamorfozy. Królewska kolekcja grafiki Stanisława Augusta oraz otwartej w 2015 r. Królewskiej Galerii Rzeźby w Starej Oranżerii.   

WYKŁADY W  ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH