"Światło literatury". Wiesław Myśliwski o swojej twórczości (wideo)

Wiesław Myśliwski i Jerzy Radziwiłowicz, fot. Paweł Czarnecki

Pod hasłem "Okazać wyrozumiałość losowi" w Łazienkach Królewskich odbyło się 26 października 2016 r. spotkanie z Wiesławem Myśliwskim, twórcą wielkich narracji, dwukrotnym laureatem nagrody literackiej "Nike".

Podczas spotkania z cyklu "Światło literatury" można było usłyszeć fragmenty powieści Wiesława Myśliwskiego w interpretacji Jerzego Radziwiłowicza, a sylwetkę autora przedstawił Bogusław Wróblewski. Przeanalizowane zostały również mniej znane aspekty twórczości Wiesława Myśliwskiego i jego warsztat pisarski.

Lektura powieści Wiesława Myśliwskiego skłania do zakwestionowania postmo­dernistycznego przekonania, że skończył się czas "wielkich narracji". Wielkie powodzenie jego książek dowodzi, jak bardzo potrzebujemy tego typu opowieści. Co więcej, zapotrzebowanie to nie ogranicza się do starszych pokoleń czytelników o gustach literackich ukształtowanych w minionym stu­leciu, bowiem dzieła te znajdują licznych odbiorców także wśród ludzi młodych.

Czynnikiem łączącym trzy ostatnie powieści Wiesława Myśliwskiego - Widnokrąg (1996), Traktat o łuskaniu fasoli (2006) i Ostatnie rozdanie (2013) - jest stosunek do słowa, do mowy żywej, do "gadania", do monologu jako sposobu wypowiadania prawdy o sobie, a jednocześnie jako metody organizowania samego siebie - dla siebie - poprzez język.

Kilkanaście lat temu w eseju Kres kultury chłopskiej Myśliwski pisał, że istnieją trzy zagęszczenia wartości w kulturze chłopskiej - trzy filary, na których się ona opierała. To pamięć, wyobraźnia i - na pierwszym miejscu - słowo. Właśnie rola monologu, osobniczej wypowiedzi, "gadania" do drugiego człowieka jest w całej jego twórczości niezwykle istotna. Pisarz podkreśla, że możemy próbo­wać się ocalić tylko dzięki "opowiadaniu siebie".

CYKL "ŚWIATŁO LITERATURY"