Wiewiórki z nadajnikami. Badania naukowców z SGGW

Wiewiórka siedzi na gałęzi drzewa.
Fot. Paweł Czarnecki

Jakie są strategie pokarmowe wiewiórek z łazienkowskich ogrodów? Zbadają to naukowcy z SGGW, którzy wyposażą zwierzęta w niewielkie obroże z nadajnikami radiotelemetrycznymi, umożliwiającymi lokalizację osobników w terenie.

Obroże z nadajnikami są małe, nie przekraczają 3 proc. masy ciała wiewiórek i są wyposażone w sensory ciepła, pozwalające stwierdzić, czy zwierzę pozostaje w gnieździe, czy też jest aktywne. W styczniu 2019 r. obroże założone zostaną dwudziestu badanym osobnikom, a kilka miesięcy później, w sierpniu, kolejnej takiej liczbie.

Dzięki urządzeniom naukowcy z SGGW będą codziennie lokalizować wiewiórki, rejestrować ich zachowanie i miejsce przebywania. Podczas badań zamierzają potwierdzić osobnicze różnice w zachowaniu i strategiach pokarmowych (korzystanie z pokarmu antropogenicznego vs. pokarmu naturalnego), a także sprawdzić, czy istnieje zależność między wiekiem, płcią i cechami charakteru (osobniki śmiałe vs. bardziej zachowawcze). Zbadają również, czy wszystkie wiewiórki w podobny sposób dostosowują swoją aktywność do obecności ludzi, oraz określą, czy różnice między osobnikami zmieniają się w zależności od pory roku i dostępności naturalnego pokarmu.

Projekt finansowany jest z funduszu Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 2. Naukowcy z SGGW uzyskali zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Lokalnej Komisji Etycznej.

Poprzednie tego typu badania prowadzone były w latach 2012-2013. Naukowcy z SGGW poddali wówczas obserwacji zbyt małą liczbę osobników, stąd teraz ich działania na znacznie szerszą skalę. 

PRZYRODA ŁAZIENEK KRÓLEWSKICH