Na ścianach zachowała się oryginalna dekoracja malarska, imitująca sztukaterię w postaci przestylizowanego motywu architektonicznego tzw. tryglifu i ram wypełnionych wicią roślinną. Na neoklasycystycznym owalnym stoliku (pocz. XX w.) stoi zminiaturyzowana marmurowa kopia tzw. Venus Italica, według Canovy.