Zapraszamy do lektury dawnych dzieł podczas jesiennych wizyt w ogrodach Łazienek Królewskich. Plenerowa czytelnia działać będzie w rejonie Białego Domu i Wodozbioru.

Na ustawionych nieopodal obu zabytków ławkach znajdziecie tabliczki z kodami QR. Pod nimi kryć się będą fragmenty dzieł, głównie osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych autorów, które łączy podejmowany w nich temat natury, ogrodów, kształtowania przestrzeni oraz relacji człowieka z przyrodą.

Do odczytania kodów QR niezbędny jest telefon lub tablet z funkcją ich skanowania.

Z naszymi propozycjami czytelniczymi zapoznać się można również online, korzystając z poniższych linków do plików PDF:

Elżbieta Drużbacka, "Opisanie czterech pór roku. Wiosna" (fragment)

Michał Grabowski, "Ogrody w Ukrainie" (fragment)

Franciszek Karpiński, "Polanka" (fragment)

Ignacy Krasicki, "Listy o ogrodach" (fragment listu dziewiątego)

Alfred Lauterbach, "Potrzeby estetyczne Warszawy" (fragment)

Alfred Lauterbach, "Styl Stanisława Augusta. Klasycyzm warszawski wieku XVIII" (fragment)

Henri Bernardin de Saint-Pierre, "Paweł i Wirginia" (tłum. Tadeusz Żeleński, fragment)

Wolter, "Kandyd, czyli optymizm" (tłum. Tadeusz Boy-Żeleński, fragment)

Tekla Wróblewska, "Piosnka poranna z Gesnera" (fragment utworu z tomu "Pantea, królowa Suzy. Tragedya oryginalna w pięciu aktach z ułomkami poezyi")

Jerzy Żuławski, Warszawa (fragment)


Akcja "Zaczytani w Łazienkach" jest częścią programu edukacyjnego do projektu "Źródła przemian. Ochrona i udostępnienie historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich. Konserwacja i remont Białego Domku oraz Wodozbioru wraz z zabytkowym ogrodem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie".