Prezentujemy kartę pracy, poświęconą dziejom nowożytnej Rzeczypospolitej, zgodną z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie historii w liceum i technikum.

W przygotowanym materiale koncentrujemy się na problematyce sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej państwa polsko-litewskiego w czasach saskich i stanisławowskich. Proponowane zadania dotyczą stosunków Rzeczypospolitej z sąsiadami oraz wydarzeń z zakresu historii politycznej i militarnej, tematem przewodnim jest zaś refleksja nad zagadnieniem suwerenności państwa.

Karta pracy została oparta na wykładzie dr Doroty Dukwicz pt. "Czy XVIII-wieczna Rzeczpospolita była państwem suwerennym?".