Zachęcamy do przyjrzenia się strukturze społeczeństwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz przemianom społecznym czasów stanisławowskich, ze szczególnym uwzględnieniem stanów i grup innych niż szlachta.

Opracowana przez nas karta pracy oparta jest na wykładzie prof. dr. hab. Wojciecha Kriegseisena pt. "Sytuacja nieuprzywilejowanych. Mieszczanie, chłopi, dysydenci".

Przygotowana propozycja jest zgodna z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie historii w liceum i technikum.

Życzymy przyjemnego rozwiązywania zadań!