Nauczycieli i uczniów zapraszamy do zapoznania się z kolejną przygotowaną przez nas kartą pracy.

Tym razem zachęcamy do przyjrzenia się problematyce struktury społeczeństwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz przemian społecznych czasów stanisławowskich, ze szczególnym uwzględnieniem stanów i grup innych niż szlachta. Opracowana przez nas karta pracy oparta jest na wykładzie prof. dr. hab. Wojciecha Kriegseisena pt. "Sytuacja nieuprzywilejowanych. Mieszczanie, chłopi, dysydenci".

Przygotowana propozycja jest zgodna z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie historii w liceum i technikum.

Życzymy przyjemnego rozwiązywania zadań!