Marcello Bacciarelli (1731-1818)

Portrecista, malarz obrazów historycznych, alegorycznych i religijnych, urodzony 10 lutego 1731 roku w Rzymie, zmarły 5 stycznia 1818 roku w Warszawie. W Rzymie był uczniem Marco Benefiala. Pracował dla Augusta III w Dreźnie w latach 1750–1754 i w Warszawie, pomiędzy rokiem 1764 a 1766 dla dworu cesarskiego w Wiedniu. Od 1766 roku czynny w Warszawie jako nadworny malarz króla Stanisława Augusta, kierownik malarni w Zamku Królewskim, od 1786 dyrektor generalny budowli królewskich.