Lekcje przyrodnicze odbywają się od poniedziałku do piątku o godz. 9.00, 10.15, 11.30, 12.45 i 14.00. Opłata za zajęcia (60 min.) dla minimum 15 osób: 8 zł/osoba. Zapisy: RezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl lub 518 684 215. Na zajęcia należy się zgłaszać z numerem rezerwacji lekcji, który podany zostanie po ustaleniu terminu.

Wędrówki ptaków (sala "Ptaki")
Uczniowie poznają przyczyny ptasich wędrówek i utrwalą wiedzę o gatunkach wędrownych oraz niewędrownych. Dowiedzą się, gdzie ptaki migrują, i dlaczego czasami rezygnują z odlatywania do cieplejszych krajów. Poznają gatunki, które fruwają dobrze i słabo, a także te, które uczą się latania szybciej i dłużej. Korzystając z mapy świata, ustalą, w jaki sposób ptaki wybierają najbezpieczniejszą trasę wędrówki.

Ptaki Polski (sala "Ptaki")
Uczniowie, poznając niektóre gatunki żyjące w Polsce, dowiedzą się, jakie adaptacje umożliwiają ptakom latanie i jakie zwierzęta były ich przodkami. Zapoznają się z budową ptasich piór i ich układem na skrzydłach. Usłyszą, dlaczego samce ptaków są zazwyczaj kolorowe, a samice szare.

Gdzie żyje ten ptak? (sala "Ptaki")
Uczniowie, zapoznając się z opisami różnych ptaków, będą szukać odpowiadających im okazów w sali wystawowej. Uzupełnią luki w charakterystyce i zaprezentują gatunek pozostałym uczestnikom lekcji. Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób środowisko życia wpływa na wygląd ptaków, i na czym polega zjawisko konwergencji. Lekcję urozmaicą ciekawostki na temat żyjących w Polsce przedstawicieli awifauny.

Jak tropić dzikie zwierzęta? (sala "Las")
Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób, na podstawie śladów, rozpoznawać można obecność pewnych gatunków. Nauczą się, jak policzyć dzikie zwierzęta żyjące w lesie. Dowiedzą się, które zwierzęta są stopochodne, a które palcochodne, z czego wynika budowa ich stóp i jak wpływa na wygląd ich tropów.

Zgadnij, gdzie mieszkam? - zwierzęta różnych stref klimatycznych (sala "Oko w oko")
Uczniowie przekonają się, że wygląd zwierzęcia zależy od środowiska, w którym żyje. Poznają ssaki z trzech stref klimatycznych: okołorównikowej, umiarkowanej i okołobiegunowej. Będą starali się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób warunki klimatyczne wpływają na biologię żyjących na danym terenie zwierząt.

Zwierzęta - symbole polskich parków narodowych (sala "Las")
Uczniowie poznają polskie parki narodowe i charakterystyczne dla nich zwierzęta. Zajęcia służą kształtowaniu właściwej postawy w stosunku do przyrody.

Zwierzęta wymarłe (sala "Ptaki")
Uczniowie dowiedzą się, jakie zwierzęta uważa się za wymarłe, do wyginięcia których z nich przyczynił się człowiek, a które wyginęły w sposób naturalny. Poznają sposób rekonstrukcji wyglądu wymarłych gatunków. Posłuchają ciekawostek o ptaku dodo, gołębiu wędrownym, tarpanie, turze, norce europejskiej i dropiu.

Zwierzęta ginące (sala "Oko w oko")
Uczniowie usłyszą o tym, jak człowiek stara się ratować ginące gatunki i jaka jest rola parków narodowych i ogrodów zoologicznych w tego typu działaniach. Będą wiedzieli, jakich pamiątek nie należy przywozić z zagranicy. Posłuchają ciekawostek o bizonie, tygrysie, nosorożcu, słoniu i wielorybie.

Zwierzęta uratowane (sala "Las")
Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób udało się uratować żubra, wilka, sokoła wędrownego, puchacza, żółwia i dropia. Poznają rolę, jaką pełnią ogrody zoologiczne w procesie reintrodukcji ginących gatunków. Będą mieć świadomość, że każda ingerencja w ekosystem, również mająca na celu ratowanie zagrożonych zwierząt, musi być przemyślana.

Leśni uciekinierzy, czyli o dzikich zwierzętach, które zamieszkały w miastach (wiosna - jesień)
Lekcje odbywają się w ogrodach Muzeum Łazienki Królewskie i wymagają od uczestników aktywności ruchowej. Uczniowie poznają dzikie zwierzęta, które spotkać można w miastach. Dowiedzą się, czego szukają w środowisku stworzonym przez człowieka, a także z jakimi zagrożeniami się zmagają. Będą potrafili mądrze pomagać dzikim zwierzętom żyjącym w pobliżu naszych domów.

Poznajemy leśne drzewa (wiosna - jesień)
Zajęcia odbywają się w ogrodach Muzeum Łazienki Królewskie i wymagają od uczestników aktywności ruchowej. Uczniowie poznają najważniejsze gatunki drzew rosnące w lasach i dowiedzą się, jak je rozróżniać. Po lekcji będą potrafili opowiedzieć o wymaganiach siedliskowych, wskażą gatunki, które rosną na tym samym terenie, a których naturalnie nie zobaczymy obok siebie.

W królestwie grzybów (wrzesień - listopad)
Zajęcia prowadzone są w sali "Las". Uczniowie poznają budowę wybranych grzybów i ich znaczenie dla ekosystemu. Nauczą się rozróżniać najpospolitsze gatunki jadalne i trujące. Będą wiedzieć, że grzyby należy zbierać pod opieką dorosłych, i tylko te, które znamy.