Szkoły: klasy IV-VIII

Lekcje stacjonarne, 60-minutowe, odbywają się od poniedziałku do piątku o godz. 10.15, 11.30, 12.45 i 14.00. Koszt: 15 zł od osoby; minimum 110 zł za grupę, jeśli liczy ona mniej niż 8 osób; maks. liczba uczestników - 25 osób (bilety do nabycia w kasach w Podchorążówce i Stajniach Kubickiego). Zgłoszenia przyjmowane są przez poniższy formularz - przejdź do formularza rezerwacji dla grup. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem lekcji stacjonarnych (uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację regulaminu) - regulamin lekcji płatnych pobierz tutaj (format Word - 0,04 MB).

Dodatkowe informacje: tel. (+48) 518 684 215, e-mail: RezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl

LEKCJE W PRZYRODNICZYCH SALACH EKSPOZYCYJNYCH

EKSPOZYCJA "LAS"

Jak tropić dzikie zwierzęta?
Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób, na podstawie śladów, rozpoznawać można obecność pewnych gatunków. Nauczą się, jak policzyć dzikie zwierzęta żyjące w lesie. Dowiedzą się, które zwierzęta są stopochodne, a które palcochodne, z czego wynika budowa ich stóp i jak wpływa na wygląd ich tropów.

Zwierzęta - symbole polskich parków narodowych
Uczniowie poznają polskie parki narodowe i charakterystyczne dla nich zwierzęta. Zajęcia służą kształtowaniu właściwej postawy w stosunku do przyrody.

Zwierzęta uratowane
Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób udało się uratować żubra, wilka, sokoła wędrownego, puchacza, żółwia błotnego. Poznają rolę, jaką pełnią ogrody zoologiczne w procesie reintrodukcji ginących gatunków. Będą mieć świadomość, że każda ingerencja w ekosystem, również mająca na celu ratowanie zagrożonych zwierząt, musi być przemyślana.

W królestwie grzybów (wrzesień - listopad)
Uczniowie poznają budowę wybranych grzybów i ich znaczenie dla ekosystemu. Nauczą się rozróżniać najpospolitsze gatunki jadalne i trujące. Będą wiedzieć, że grzyby należy zbierać pod opieką dorosłych, i tylko te, które znamy.

EKSPOZYCJA PTAKI

Wędrówki ptaków
Uczniowie poznają przyczyny ptasich wędrówek i utrwalą wiedzę o gatunkach wędrownych oraz niewędrownych. Dowiedzą się, gdzie ptaki migrują i dlaczego czasami rezygnują z odlatywania do cieplejszych krajów. Poznają gatunki, które fruwają dobrze i słabo, oraz wpływ techniki lotu na migrację. Korzystając z mapy świata, ustalą, w jaki sposób ptaki wybierają najbezpieczniejszą trasę wędrówki.

Gdzie żyje ten ptak?
Uczestnicy zajęć, zapoznając się z opisami różnych ptaków, będą szukać odpowiadających im okazów w sali wystawowej. Uzupełnią luki w charakterystyce i zaprezentują gatunek pozostałym uczestnikom lekcji. Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób środowisko życia wpływa na wygląd ptaków i na czym polega zjawisko konwergencji. Lekcję urozmaicą ciekawostki na temat żyjących w Polsce przedstawicieli awifauny.

I ty zostań paleobiologiem
Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jakie zwierzęta uważa się za wymarłe, do wyginięcia których z nich przyczynił się człowiek, a które wyginęły w sposób naturalny. Poznają sposób rekonstrukcji wyglądu wymarłych gatunków. Posłuchają ciekawostek o ptaku dodo, gołębiu wędrownym, tarpanie, turze i dropiu.

EKSPOZYCJA "OKO W OKO"

Zwierzęta różnych stref klimatycznych
Uczestnicy zajęć przekonają się, że wygląd zwierzęcia zależy od środowiska, w którym żyje. Poznają ssaki z trzech stref klimatycznych: okołorównikowej, umiarkowanej i okołobiegunowej. Będą starali się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób warunki klimatyczne wpływają na biologię żyjących na danym terenie zwierząt.

Zwierzęta ginące
Uczniowie usłyszą o tym, jak człowiek stara się ratować ginące gatunki i jaka jest rola parków narodowych i ogrodów zoologicznych w tego typu działaniach. Będą wiedzieli, jakich pamiątek nie należy przywozić z zagranicy. Posłuchają ciekawostek o bizonie, tygrysie, nosorożcu, słoniu i wielorybie.

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE W OGRODACH

Leśni uciekinierzy, czyli o dzikich zwierzętach, które zamieszkały w miastach
Uczniowie poznają dzikie zwierzęta, które spotkać można w miastach. Dowiedzą się, czego szukają w środowisku stworzonym przez człowieka, a także z jakimi zagrożeniami się zmagają. Będą potrafili mądrze pomagać dzikim zwierzętom żyjącym w pobliżu naszych domów.

Flora i fauna Łazienek Królewskich wiosną, latem, jesienią i zimą
Łazienkowskie ogrody są piękne o każdej porze roku. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak zmieniają się wraz z nadejściem kolejnych pór roku. Posłuchają o tym, jak przedstawiciele flory i fauny Łazienek Królewskich przystosowują się do zmian temperatury i nasłonecznienia, a także kiedy kwitną i owocują różne gatunki roślin.

Poznajemy leśne drzewa
Uczniowie poznają najważniejsze gatunki drzew rosnące w lasach i dowiedzą się, jak je rozróżniać. Po lekcji będą potrafili opowiedzieć o ich wymaganiach siedliskowych, wskażą gatunki, które rosną na tym samym terenie, a których naturalnie nie zobaczymy obok siebie.

ZAJĘCIA O TEMATYCE HIPICZNEJ W STAJNIACH KUBICKIEGO

Czego nie wiemy o koniach i innych zwierzętach
Celem zajęć jest przybliżenie tematu udomowienia zwierząt, a zwłaszcza koni. Uczniowie będą wiedzieli, jakie sporty jeździeckie można uprawiać, i dlaczego kontakt z koniem może działać terapeutycznie. Poznają maści i chody tego zwierzęcia. Dowiedzą się, kiedy w Łazienkach można było spotkać konie, gdzie znajdował się hipodrom i do czego służył.

Podróże dalekie i bliskie, dawniej i dziś
Uczniowie obejrzą pojazdy konne, prezentowane na wystawie stałej w powozowni. Dowiedzą się, w jakich warunkach przemierzało się świat przed wiekami, jakie środki lokomocji można było spotkać w miastach, a jakie w majątkach ziemskich i na wsi. Postarają się ponadto odpowiedzieć na pytanie, w jakim celu podróżowało się dawniej, a w jakim dziś.

Formularz zgłoszeniowy dla grup

  • * pola wymagane