Zegar Słoneczny "Imieninowy"

Zegar słoneczny przy fontannie na tarasie południowym Pałacu na Wyspie, w pobliżu stopni prowadzących do stawu. Został ustawiony w 1786 r., upamiętnia imieniny króla (8 maja). Sam Stanisław August dokładnie wyznaczył miejsce jego ulokowania. 

To okrągła płyta z białego marmuru kararyjskiego (od miejscowości Carrara w Toskanii we Włoszech), ułożona na fragmencie kolumny z piaskowca. Na płycie, pod wyrytym wykresem gnomonicznym wyznaczającym godziny, wyryto pamiątkowy napis. Rozpoczyna go monogram ze splecionych ze sobą początkowych liter łacińskiej wersji imienia królewskiego Stanislaus Augustus Rex czyli Stanisław August Król

Podobny w formie zegar stoi od 1863 r. w Ogrodzie Saskim w Warszawie.

przejdź do pełnej mapy