Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej bitwie o Monte Cassino, która była jednym z najdłuższych i najkrwawszych starć II wojny światowej. Wydarzenie organizowane jest z okazji 75. rocznicy walk we włoskim masywie.

Podczas konferencji bitwa o Monte Cassino omówiona zostanie w kontekście polityczno-historycznym. Przedstawiony będzie udział 2. Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa w walkach na froncie włoskim oraz upamiętnienie poległych tam żołnierzy.

Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Łazienki Królewskie, partnerem - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacja PZU, patron medialny - kwartalnik "Polska Zbrojna. Historia".

PROGRAM:
10.00 - Otwarcie konferencji
10.10-10.30 - "Bitwa o Monte Cassino", prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer
10.30-10.50 - "Brigata Maiella - sprzymierzeniec generała Andersa", prof. Marco Patricelli
10.50-11.10, "Szkic do portretu zbiorowego pancerniaków spod Piedimonte", prof. nadzw. dr hab. Waldemar Handke
11.10-11.30 - "2. Korpus Polski w bitwie o Piedimonte San Germano", prof. dr hab. Janusz Zuziak
11.30-12.00 - Dyskusja
12.00-12.30 - Przerwa kawowa
12.30-12.50 - "Bitwa pod Monte Cassino oczyma dowódcy 2. Brygady Strzelców Karpackich, płk. dypl. Romana Szymańskiego", dr Jerzy Kirszak
12.50-13.10 - "Relacje 2. Korpusu z dowództwem alianckim we Włoszech 1944-1946", prof. nadzw. dr hab. Michał Polak
13.10-13.30 - "Patriotyczne postawy kapelanów wyznania rzymskokatolickiego w bitwie o Monte Cassino", ks. prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Werra
13.30-14.00 - Dyskusja
14.00-15.00 - Przerwa lunchowa
15.00-15.20 - "Broń pancerna w bitwie o Monte Cassino", płk prof. nadzw. dr hab. Juliusz Tym
15.20-15.40 - "Krzyż Monte Cassino i jego recepcja w symbolice Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie", prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Filipow
15.40-16.00 - "Walki 2. Korpusu gen. W. Andersa o masyw Monte Cassino w tradycji Polskiego Państwa na Uchodźstwie 1946-1990", prof. dr hab. Bogusław Polak
16.00-16.20 - "Pamięć o bitwie pod Monte Cassino w działalności środowiska kombatantów 5. Kresowej Dywizji Piechoty", prof. dr hab. Tadeusz Kondracki
16.20-16.40 - Dyskusja
16.40 - Podsumowanie konferencji


Walki pod Monte Cassino

Bitwa o Monte Cassino była punktem kulminacyjnym starć na froncie włoskim i jedną z czterech walk, jakie w 1944 r. armia aliancka stoczyła z niemieckim Wehrmachtem w rejonie klasztoru we włoskim masywie. Tak długo, jak Niemcy utrzymywali swoje pozycje, mogli blokować najdogodniejsze połączenia drogowe i kolejowe południowych Włoch z Rzymem. Przez kilka miesięcy wojska generałów Heinricha von Vietinghoffa i Fridolina von Sengera bez trudu odpierały atak żołnierzy amerykańskich, nowozelandzkich, brytyjskich i indyjskich, dzięki uwarunkowaniom terenu, w którym nie można było wykorzystać sił pancernych. Przygotowując się do kolejnej ofensywy, alianckie dowództwo powierzyło przełamanie umocnień Linii Gustawa brytyjskiej 8. Armii, w skład której wchodził 2. Korpus Polski gen. Władysława Andersa. Najtrudniejsze zadanie - zdobycie masywu Monte Cassino - przypadło Polakom. 18 maja 1944 r., w południe, na ruinach benedyktyńskiego opactwa plutonowy Emil Czech odegrał hejnał mariacki, ogłaszając zwycięstwo polskich żołnierzy.

AKCJA Z OKAZJI 75. ROCZNICY BITWY O MONTE CASSINO

WYSTAWA "MONTE CASSINO. W 75. ROCZNICĘ BITWY"