Zapraszamy na promocję katalogu wystawy "Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego". W gronie badaczy i muzealników porozmawiamy m.in. o odkryciach i ciekawostkach związanych z historią Łazienek Królewskich.

Publikacja, towarzysząca wystawie "Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego", jest podsumowaniem stanu wiedzy na temat początków Łazienek Królewskich oraz ich twórcy - marszałka wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego (1641-1702), uzupełnionym o nowe ustalenia badawcze.

W strukturze katalogu znajduje odzwierciedlenie wielość pól publicznej aktywności tytułowej postaci - nie tylko polityka zaangażowanego w sprawy wewnętrzne i zagraniczne, lecz także pisarza i poety, fundatora i mecenasa sztuki, przedstawiciela jednej z najpotężniejszych wówczas rodzin magnackich. Poza redaktorami książki i jednocześnie kuratorami wystawy - dr. Kamilem Frejlichem i dr. Piotrem Skowrońskim - teksty przygotowali również liczni specjaliści - muzealnicy i akademicy z instytucji polskich i zagranicznych. Publikacja spełnia rygory naukowości, ale przyjęta w niej forma przekazu treści oraz atrakcyjna szata graficzna sprawiają, że nie jest ona przeznaczona jedynie dla specjalistów.

Katalog można będzie kupić podczas spotkania. Jest on również do nabycia w muzealnym e-sklepie.

Spotkanie poprowadzi dr Jarosław Pietrzak. W kwestii zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami prosimy o kontakt pod adresem e-mail: k.frejlich@lazienki-krolewskie.pl lub telefoniczny (można wysłać SMS): (+48) 518 715 815.


Dr Jarosław Pietrzak - adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu KEN w Krakowie. Autor pracy "Księżna dobrodziejka. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (1634-1694) - życie i działalność" (Warszawa 2016) oraz artykułów naukowych opublikowanych m.in. w "Przeglądzie Historycznym" i "Zapiskach Historycznych". Członek rady naukowej czasopisma "Eastern European Review". Współpracownik Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii.