Zapraszamy do udziału w seminarium, podczas którego wybitni specjaliści oraz artyści scen teatralnych omówią twórczość Stanisława Wyspiańskiego na przykładzie utworów jego autorstwa, zaprezentowanych w Muzeum Łazienki Królewskie.

Twórczość Stanisława Wyspiańskiego przybliżyły dwa spektakle "Noc listopadowa" w reżyserii Leszka Zdunia oraz "Didaskalia Wyspiańskiego" w reżyserii Szymona Kuśmidera. Przedstawienia te posłużą jako punkt wyjścia do rozważań o utworach pisarza i ich prezentacji w muzealnej przestrzeni, a także o dotychczasowych działaniach Łazienek Królewskich oscylujących wokół dramatów S. Wyspiańskiego. W dyskusji wezmą udział wybitni specjaliści i artyści polskich scen teatralnych.

Szymon Kuśmider (Teatr Polski im. A. Szyfmana w Warszawie) i Leszek Zduń (Teatr Klasyki Polskiej) zaprezentują dwa fragmenty "Nocy listopadowej" Stanisława Wyspiańskiego, będące didaskaliami i odnoszące się do Podchorążówki oraz Amfiteatru Łazienek Królewskich.

Marianna Otmianowska, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, wyjaśni, dlaczego wydarzenia wokół twórczości Stanisława Wyspiańskiego na stałe wpisały się w muzealną ofertę. Dr hab. Jagoda Hernik Spalińska (Instytut Sztuki PAN) omówi zasady czytania klasyki i udostępniania kanonu literatury. Rafał Węgrzyniak (Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie) objaśni, jak poprawie interpretować S. Wyspiańskiego i prezentować utwory jego autorstwa, aby były zrozumiałe, a także pokrótce przedstawi historię teatralnych wystawień "Nocy listopadowej". Szymon Kuśmider (Teatr Polski A. Szyfmana w Warszawie) opowie o twórczości Wyspiańskiego z perspektywy aktora i reżysera.

Ocena spektaklu "Noc listopadowa" zaprezentowana zostanie w oparciu o badania przeprowadzone wśród gości Muzeum Łazienki Królewskie.

Spotkanie poprowadzą Joanna Szumańska, pełnomocnik dyrektora ds. teatr w Muzeum Łazienki Królewskie, oraz Leszek Zduń z Teatru Klasyki Polskiej.

Seminarium wieńczy projekt "Proces badawczy potencjału Muzeum Łazienki Królewskie w kontekście stworzenia cyklu multimedialno-widowiskowego opartego o »Noc listopadową« S. Wyspiańskiego", realizowany w programie "Rozwój Sektorów Kreatywnych 2023" Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ESEJ "ŁAZIENKI JAKO PRZEDSIONEK HADESU. HISTORIA »NOCY LISTOPADOWEJ« STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO"

"Noc listopadowa" w przestrzeni Łazienek Królewskich, fot. Paweł Czarnecki
"Didaskalia Wyspiańskiego" w Teatrze Królewskim, fot. Paweł Czarnecki