Zapraszamy na spotkania w Stajniach Kubickiego, podczas których obejrzeć można będzie muzealne wystawy i posłuchać ciekawostek o zgromadzonych eksponatach.

Spotkania odbędą się 19 i 26 listopada 2022 r. o godz. 14.00 i 15.00. Czas trwania: 60 min, wstęp: bezpłatny w ramach programu MKiDN "Kultura Dostępna" (nie obowiązują rezerwacje). Spotkania tłumaczone będą na język ukraiński.

W Stajniach Kubickiego znajdują się dwie wystawy stałe. Pierwsza z nich, zatytułowana "Powozownia im. Zbigniewa Prus-Niewiadomskiego", poświęcona jest zabytkom hipologicznym z XIX i XX w. Obejmuje m.in. kolekcję pojazdów konnych oraz uprzęży, a także akcesoria dla koni i jeźdźców. Druga ekspozycja - "Królewska Manufaktura Tkacka - nowe wątki" - pozwala zapoznać się z budową  XIX-wiecznych krosien  żakardowych. Dzięki nim możliwa stała się produkcja bardzo dekoracyjnych, mających swoich wielbicieli także współcześnie, tkanin.

Trzecia wystawa nosi tytuł "Od turnieju do karuzelu. Igrzyska rycerskie w nowożytnej Europie". Czasowa ekspozycja, na której prezentowane są arcydzieła europejskiego płatnerstwa, przybliża historię turniejów rycerskich, będących nieodłącznym elementem średniowiecznej oraz renesansowej obyczajowości europejskiej.

Dodatkowe informacje o spotkaniach w Stajniach Kubickiego: RezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl lub (+48) 518 684 215.


Prowadzenie:
Lidia Butowska - z wykształcenia kulturoznawca, pracownik Zespołu ds. Edukacyjnych Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, miłośniczka koni i historii jeździectwa.

Oresta Kinash - pochodząca z Ukrainy malarka, znawczyni kultury, chórzystka, nauczycielka w szkole dla ukraińskich dzieci działającej w Polsce, pracuje również w Muzeum Łazienki Królewskie.


Три виставки у Стайнях Кубицького - зустрічі з перекладом на українську мову.

Запрошуємо на зустрічі у Стайнях Кубицького, під час котрих можна буде оглянути музейні виставки і послухати цікавинки про зібрані експонати.

Зустрічі відбудуться 19 та 26 листопада 2022 р. о годинах 14:00 та 15:00. Час тривання: 60 хв, вхід: безкоштовний в рамках програми MKiDN "Kultura Dostępna" (реєстрація непотрібна). Зустрічі будуть з перекладом на українську мову.

У Стайнях Кубицького знаходяться дві постійні виставки. Перша з них під назвою "Повозовня ім. Збігнєва Прус-Нєвядомського", котра присвячена іпологічним експонатам з ХІХ-ХХ ст. Вона охоплює колекцію кінних повозів, упряжі, а також аксесуари для коней і їздців.  Друга експозиція - "Королівська Ткацька Мануфактура - нові витки" - дозволяє ознайомитися з будовою ХІХ-вічних жакардових кросен. Завдяки ним можливою сталася продукція дуже декоративних тканин, маючих  навіть своїх сучасних прихильників.

Третя виставка носить назву "Від турніру до каруселі. Лицарські ігри в новітній Європі". Тимчасова експозиція, на котрій презентовано шедеври європейського лейтенантства, зближує історію лицарських турнірів, будучи невід'ємним  елементом середньовічної, а також ренесансної європейської дійсності.

Додаткові інформації про зустрічі в Стайнях кубицького: rezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl або (+48) 518 684 215


Провадить:
Лідія Будовська - за освітою культурознавець, працівник відділу Освіти Музею Ловецтва і Їзди, любитель коней та історії їзди.
Ореста Кінаш - українка за походженням, диригент, художниця, культурознавець, перекладач. Працює також у Музеї "Королівські Лазні"