Zapraszamy do udziału w "Wieczorze barskim" poświęconym 250-leciu zawiązania Konfederacji Barskiej, zbrojnego związku szlachty polskiej utworzonego w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej.

Konfederacja Barska skierowana była przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi oraz rosyjskiej dominacji w państwie polsko-litewskim. Czteroletnie walki konfederatów często uznaje się za pierwsze narodowe powstanie, któremu kres położył I rozbiór. Zmagania inspirowały m.in. Słowackiego i Mickiewicza oraz Grottgera i Brandta, a konfederacja zajęła ważne miejsce w polskiej pamięci narodowej.

Jak dziś oceniamy to wydarzenie? Czy konfederacja była ofiarną walką o suwerenność i podmiotową polską politykę? Czy też w danych warunkach polityczną okazała się nieodpowiedzialnością? Jak król i opozycja rozumieli rację stanu? Dlaczego nie zdołali osiągnąć porozumienia pomimo ryzyka dramatycznego osłabienia państwa? Co należy uczynić, aby uchronić pamięć o Konfederacji Barskiej od zapomnienia? O tym wszystkim mowa będzie podczas "Wieczoru barskiego", organizowanego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Muzeum Łazienki Królewskie.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17.00 koncertem w wykonaniu Jacka Kowalskiego z zespołem Monogramista JK. Następnie, w godz. 18.00-19.30, odbędzie się dyskusja w gronie rosyjskich i polskich historyków: prof. Borisa Nosowa, prof. Andrzeja Nowaka oraz dr. Adama Danilczyka, a poprowadzi ją Maria Przełomiec.

Wstęp na "Wieczór barski" jest wolny. Liczba miejsc jest jednak ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń: kolakowska@cprdip.pl