Dalsze prace rewaloryzacyjne w otoczeniu Pałacu Myślewickiego

Fragment ogrodu.
Teren objęty rewaloryzacją, fot. Paweł Czarnecki

W zabytkowym ogrodzie wokół Pałacu Myślewickiego prowadzone będą koleje prace rewaloryzacyjne, dzięki którym wyeksponowane zostaną m.in. cenne gatunki drzew. Łazienki Królewskie otrzymały na ten cel pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Umowa na dofinansowanie projektu "Rewitalizacja zabytkowego ogrodu w otoczeniu Pałacu Myślewickiego w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" podpisana została 22 marca 2018 r. przez Annę Ewę Król, wiceprezes NFOŚiGW, a także Hannę Jung-Migdalską, zastępcę dyrektora ds. konserwatorskich i technicznych w Łazienkach Królewskich oraz Katarzynę Krużyńską-Piechal, główną księgową Muzeum.

Szacowany koszt całego przedsięwzięcia wynosi 781 283 zł, w tym środki z NFOŚiGW to 703 154 zł. Prace rewitalizacyjne rozpoczną się wiosną 2019 r. Obejmą teren między Pałacem Myślewickim a bramą wjazdową do Stajni Kubickiego. Służby konserwatorskie pozytywnie zaopiniowały projekt rewaloryzacji znajdujących się na tym obszarze dróg i zieleni. Zabytkowy ogród zostanie uporządkowany, pojawią się nowe nasadzenia, a dzięki klombom wyeksponowane zostaną cenne okazy drzew.  

Prace te będą kontynuacją projektu "Miejska bioróżnorodność - ochrona, edukacja i rewaloryzacja w zabytkowym ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie", również dofinansowanego przez NFOŚiGW. W jego ramach w 2017 r. ogród między budynkiem dawnej Oberży a Pałacem Myślewickim zyskał nowy wygląd -  wyremontowane zostały alejki parkowe, pojawiło się więcej zieleni oraz ekologiczna ścieżka edukacyjna, wzdłuż której powstały hotele dla pożytecznych owadów i budki lęgowe dla ptaków.  

Dodatkowo w ramach tegorocznego dofinansowania z NFOŚiGW Dział Ogrodów Muzeum Łazienki Królewskie zyska nowoczesny, profesjonalny sprzęt ogrodniczy, który poprawi warunki pracy oraz pielęgnacji roślin.

Podpisanie umowy ws. rewitalizacji ogrodu w otoczeniu Pałacu Myślewickiego
Teren objęty rewaloryzacją, fot. Paweł Czarnecki
Teren objęty rewaloryzacją, fot. Paweł Czarnecki
Teren objęty rewaloryzacją, fot. Paweł Czarnecki