Delegacja z włoskiego Cassino w Łazienkach Królewskich

Fot. Anita Kacprzyk

Przyszłej współpracy Muzeum Łazienki Królewskie z włoskim Cassino poświęcone było spotkanie, w którym wzięła udział delegacja z burmistrzem Cassino Enzo Salerą.

Spotkanie poświęcone polsko-włoskiej współpracy odbyło się 2 października w Muzeum Łazienki Królewskie. Wzięli w nim udział: Enzo Salera, burmistrz Cassino; Antonio Tortolano, prezes Stowarzyszenia Sportowego Aprocis w Cassino; Bogusław Mamiński, organizator i dyrektor akcji "Biegnij Warszawo"; Maciej Podczaski z Polskiej Fundacji Narodowej; oraz Marianna Otmianowska, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie. Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o planach uczczenia przypadającej w przyszłym roku 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino i działaniach poświęconych pamięci gen. Władysława Andersa. 18 maja 2024 r., dokładnie 80 lat od zdobycia wzgórza przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. Władysława Andersa, w Cassino odbędzie się m.in. 3. edycja "Trekkingu Szlakiem Historycznym Bitwy o Monte Cassino".

Łazienki Królewskie już wcześniej włączały się w obchody rocznicowe walk we włoskim masywie, gdy z inicjatywy ówczesnego dyrektora Muzeum, śp. prof. Zbigniewa Wawra, zorganizowane zostały m.in. wystawa plenerowa oraz konferencja naukowa, poświęcone bitwie pod Monte Casino. Doceniając wkład profesora w propagowanie historii II wojny światowej, burmistrz Enzo Salera przekazał dyrektor Mariannie Otmianowskiej kamień z Monte Cassino, który wraz z pamiątkową tabliczką umieszczony zostanie na nagrobku śp. prof. Zbigniewa Wawra. Profesor był badaczem wydarzeń we włoskim Cassino, a także autorem monografii "Monte Cassino", najpełniejszej polskiej pracy o bitwie, oraz publikacji "Armia generała Władysława Andersa w ZSSR 1941-1942".

Dyrektor Marianna Otmianowska i burmistrz Enzo Salera, fot. Anita Kacprzyk
Fot. Anita Kacprzyk