Stajnie Kubickiego w nowym blasku. Wystawy, warsztaty

Stajnie Kubickiego w Łazienkach Królewskich.
Fot. Paweł Czarnecki

Pochodzące z XIX w. Stajnie Kubickiego wracają na kulturalną mapę Warszawy. Dzięki współfinansowanemu ze środków UE projektowi w budynku, zwanym Podkową, powstała unikalna przestrzeń edukacyjna i wystawiennicza z bogatą ofertą programową dla zwiedzających. Do nowo wyremontowanego obiektu zapraszamy już od 30 lipca 2021 r.

W Stajniach Kubickiego na zwiedzających czekają dwie wystawy stałe. Pierwsza, tj. Powozownia im. Zbigniewa Prus-Niewiadomskiego, poświęcona zabytkom hipologicznym z XIX i XX w., obejmuje m.in. kolekcję pojazdów konnych oraz uprzęży w stylach: angielskim, krakowskim, śląskim i bałagulskim, a także akcesoria dla koni i jeźdźców. Druga ekspozycja, tj. królewska manufaktura tkacka, prezentuje XIX-wieczne krosna żakardowe, dekoracyjne materiały, dziurkarkę oraz karty perforowane z zapisanymi wzorami tkanin.

Stajnie Kubickiego czynne są od wtorku do czwartku w godz. 10.00-16.00 oraz od piątku do niedzieli w godz. 10.00-18.00. Wstęp na podstawie biletów do Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa (16 zł - bilet normalny, 8 zł - ulgowy). W Stajniach Kubickiego przebywać może ograniczona liczba osób - maks. 20. Obowiązuje również limit czasu zwiedzania - 25 minut.

Wystawom stałym w Stajniach Kubickiego towarzyszą zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych, na które zapraszamy już od sierpnia. W programie są takie atrakcje, jak: oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Powozownia im. Zbigniewa Prus-Niewiadomskiego", spotkania rodzinne dla miłośników koni i pojazdów konnych, warsztaty hafciarskie oraz spotkania z konserwatorem zabytków.

OPROWADZANIE PO WYSTAWIE "POWOZOWNIA IM. ZBIGNIEWA PRUS-NIEWIADOMSKIEGO"

"SPOTKANIA RODZINNE DLA MIŁOŚNIKÓW KONI I POJAZDÓW KONNYCH"

"IGŁĄ MALOWANE, CZYLI SZTUKA ZDOBIENIA HAFTEM" - WARSZTATY DLA DZIECI W WIEKU 12 LAT

"IGŁĄ MALOWANE, CZYLI SZTUKA ZDOBIENIA HAFTEM" - WARSZTATY DLA DOROSŁYCH

"MUZEUM OD KUCHNI, CZYLI SPOTKANIA Z KONSERWATOREM ZABYTKÓW"

"Stajnie Pegaza" - szczegóły projektu

Projekt "Stajnie Pegaza. Konserwacja i remont Stajni Kubickiego na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Adaptacja obiektu do potrzeb ekspozycyjnych i edukacyjnych wraz z wprowadzeniem rozwiązań efektywnych energetycznie" realizowany był w ramach VIII osi priorytetowej "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020". Jego wartość wyniosła 10 964 250,73 zł, w tym dofinansowanie z UE 7 105 906,98 zł.

Projekt obejmował wykonywane w latach 2019-2021 prace budowlane, remontowe i konserwatorskie w Stajniach Kubickiego, głównym i najcenniejszym obiekcie tzw. folwarku łazienkowskiego, w skład którego wchodzą obiekty (oprócz stajni m.in. wozownia, kuźnia i pralnia) historycznie związane z tradycją hippiczną i wojskową Łazienek Królewskich.

W trakcie robót udało się odtworzyć historyczną formę i układ Stajni Kubickiego, z przebudowaną częścią centralną i przywróconymi historycznymi wrotami. Do potrzeb wystawienniczych zostały zaadoptowane skrzydła wschodnie i zachodnie. Powstały tam dwie ekspozycje stałe, tj. Powozownia im. Zbigniewa Prus-Niewiadomskiegokrólewska manufaktura tkacka.

Ze względu na pogarszający się stan techniczny, przestarzałą infrastrukturę i brak dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, Stajnie Kubickiego nie wykorzystywały w pełni swojego potencjału muzealnego. Dzięki realizacji projektu zabytek zostanie zachowany dla przyszłych pokoleń, a wszyscy zwiedzający będą mogli korzystać z nowej przestrzeni edukacyjnej i wystawienniczej. Bogaty program, towarzyszący ekspozycjom, ma przyczynić się do wyrównywania szans w dostępie do kultury.

HISTORIA STAJNI KUBICKIEGO - CZYTAJ WIĘCEJ

Powozownia im. Zbigniewa Prus-Niewiadomskiego, fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Królewska manufaktura tkacka, fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki

Rewitalizacja Łazienek

"Stajnie Pegaza" to kolejny etap rewitalizacji Łazienek Królewskich. Proces, którego celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, zaczął się w 2010 r. Od tego czasu, przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich, Funduszy Norweskich, środków MKiDN oraz NFOŚiGW, blask odzyskało kilka obiektów królewskiej rezydencji: Pałac na Wyspie, Stara Oranżeria, Pałac Myślewicki i Dawna Oberża, a ostatnio również Biały Dom i Wodozbiór. Prace konserwatorskie objęły również cenne kolekcje malarstwa, rzeźby i grafiki. Odnowiono także część historycznego ogrodu Muzeum.