Sybilla 2019. Łazienki Królewskie nagrodzone

Statuetki nagrody Sybilla, w tle logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Fot. Danuta Matloch / MKiDN

Muzeum Łazienki Królewskie uhonorowane zostało w 40. edycji ogólnopolskiego konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2019. Nagrodę przyznano za konserwację i remont Białego Domu oraz Wodozbioru wraz z zabytkowym ogrodem.

Sybilla to jeden z najważniejszych laurów w polskim muzealnictwie. Trafia do osób i instytucji zasłużonych dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. W tym roku nagrody przyznane zostały w sześciu kategoriach: "Konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury", "Edukacja", "Projekty naukowo-badawcze", "Wystawy stałe", "Wystawy czasowe" oraz "Zarządzanie". Spośród tegorocznych zwycięzców w poszczególnych kategoriach wyłoniony został laureat Grand Prix.

Gala, podczas której ogłoszone zostały wyniki konkursu, odbyła się 19 października 2020 r. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Muzeum Łazienki Królewskie zostało nagrodzone w kategorii "Konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury" za projekt "Źródła przemian. Ochrona i udostępnienie historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich. Konserwacja i remont Białego Domu oraz Wodozbioru wraz z zabytkowym ogrodem", realizowany w latach 2017-2019. Głównym celem było zabezpieczenie substancji zabytkowej, przywrócenie pierwotnego wyglądu obiektów i ponowne udostępnienie ich dla zwiedzających. Oba zabytki dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz stworzono nowe przestrzenie do realizacji oferty edukacyjno-kulturalnej.

Jak uzasadniał przewodniczący jury, prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk, przedsięwzięcie Muzeum Łazienki Królewskie zostało wyróżnione, gdyż "mamy do czynienia z wyjątkowymi zabiegami konserwatorskimi.

- Wydawało się, że w doskonale znanym Białym Domku i Wodozbiorze nie ma już nic do odkrycia. Okazało się, że takie odkrycia są. Konserwacja została przeprowadzona bez zarzutu i stąd nasz wynik - powiedział przewodniczący jury.

Sybilla 2019

W 40. edycji Sybilli zgłoszonych zostało w sumie 157 projektów muzealnych. Grand Prix Sybilla 2019 otrzymało Muzeum Narodowe w Krakowie za wystawę w Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich. W kategorii "Edukacja" zwyciężyło Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945) za realizację "Prosta opowieść o trudnym miejscu", w kategorii "Wystawy stałe" nagrodzone zostało Muzeum Narodowe w Krakowie za wystawę w Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich, w kategorii "Wystawy czasowe" - Muzeum Narodowe w Warszawie za ekspozycję "Pologne 1840-1918. Peindre l’âme d’une nation", w kategorii "Zarządzanie" - Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN za zarządzanie zasobem genealogicznym w Centrum Informacji Historycznej Muzeum POLIN.

Projekty oceniało jury, w skład którego weszli: prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk (przewodniczący jury), Przemysław Głowacki, mgr inż. Marcin Krawczyk, dr hab. Piotr Kwiatkowski, Hanna Nowak-Radziejowska, Alicja de Rosset, Piotr Semka, dr Beata Skrzydlewska, dr hab. Adam Szpaderski, dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki, Dorota Ząbkowska.

Ogólnopolski konkurs

Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 1980 r. Na przestrzeni lat zmieniał się sposób wyłaniania zwycięzców, ale główne założenia pozostały - nagradzanie najwybitniejszych osiągnięć ze wszystkich obszarów działalności muzealnej. Od lat kolejne edycje Sybilli realizuje Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.