Materiały dla nauczycieli do pracy zdalnej

Książki
Fot. Paweł Czarnecki

Zachęcamy do wykorzystania w pracy zdalnej z uczniami materiałów dostępnych online na stronie internetowej Muzeum Łazienki Królewskie.

Można na niej znaleźć eseje (w zakładce "Baza wiedzy"), e-booki ("Biblioteka Cyfrowa"), informacje o historii Łazienek Królewskich, poszczególnych obiektach i galeriach ("Poznaj Łazienki"), a także nagrania popularnonaukowych wykładów ("Wykłady online"). Zasoby te mogą być przydatne zwłaszcza w nauczaniu historii, historii sztuki, historii i społeczeństwa, wiedzy o kulturze, plastyki oraz języka polskiego.

Za przykład niech posłużą opracowane przez nas karty pracy dla uczniów liceów i techników, towarzyszące wykładowi dr. Jacka Kordela pt. "Polska klątwa nad Saksonią", wykładowi prof. dr. hab. Wojciecha Kriegseisena pt. "Sytuacja nieuprzywilejowanych. Mieszczanie, chłopi, dysydenci", a także wykładowi dr Doroty Dukwicz pt. "Czy XVIII-wieczna Rzeczpospolita była państwem suwerennym?".

Przygotowany materiał jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie historii w liceum i technikum.

Kolejna karta pracy, która posłużyć może nauczycielom i uczniom w pracy zdalnej, dotyczy poznawania twórczości Williama Shakespeare’a przez Stanisława Augusta i jej kontekstów historycznych.

Przygotowany materiał jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie historii i języka polskiego w liceum i technikum, może również zostać wykorzystany w projektach międzyprzedmiotowych.

Zachęcamy również do zapoznania się z kartą pracy dotyczącą "Metamorfoz" Owidiusza, która służy kształtowaniu umiejętności interpretacji źródeł ikonograficznych. Można ją wykorzystać na lekcjach języka polskiego, historii sztuki i wiedzy o kulturze w liceum i technikum.

Proponujemy też ćwiczenia z języka angielskiego, których treść nawiązuje do dekoracji malarskiej Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii, jednego z niewielu zachowanych w Europie oryginalnych XVIII-wiecznych teatrów dworskich.

Życzymy wielu inspiracji do twórczego wykorzystania naszych materiałów w pracy z uczniami.