Czy muzeum w zabytkowych wnętrzach może być dostępne dla każdego? Jak dostosować historyczne ogrody do potrzeb szerokiej publiczności, w tym osób z niepełnosprawnościami? Zapraszamy na seminarium "Studium dostępności", podczas którego w gronie pracowników instytucji kultury wspólnie poszukamy odpowiedzi na powyższe pytania.

Idea seminarium

Chcemy rozmawiać o idei muzeum jako miejsca otwartego dla wszystkich, również pod względem ustawy o zapewnieniu dostępności. Pandemia także zmieniła i pokazała inny wymiar dostępu do kolekcji muzealnych. Był to czas, w którym redefinicji uległo postrzeganie indywidualnych potrzeb zwiedzających. Zależy nam, aby rozwiązania w zakresie dostępności muzeów były intuicyjne, proste w obsłudze i możliwie uniwersalne. Podczas dwudniowego seminarium w Łazienkach Królewskich podzielimy się z Wami naszymi doświadczeniami w udostępnianiu historycznych przestrzeni, kolekcji i oferty edukacyjnej.

Korzystając z wiedzy uczestników spotkania, podejmiemy próbę wypracowania najlepszych rozwiązań w zakresie wdrażania dostępnej oferty kulturalnej i edukacyjnej dla instytucji kultury. Szczególnie poszukiwać będziemy pomysłów dla muzeów, które mieszczą się w zabytkowych przestrzeniach.

Cel seminarium

Zaproszenie na nasze wydarzenie kierujemy do grona osób zawodowo związanych z zapewnieniem dostępności w instytucjach kultury i sztuki. Wspólnie zastanowimy się, w jakim stopniu wprowadzone przez nas rozwiązania sprzyjają realnemu dostępowi do kultury dla osób z niepełnosprawnościami, zaburzeniami czy dotkniętych chorobami neurodegeneracyjnymi. Razem stworzymy rekomendacje rozwiązań dostępnych dla poszczególnych grup odbiorców.

Muzeum Dostępne

Łazienki Królewskie od 2013 r. realizują program "Muzeum Dostępne", w ramach którego stopniowo definiowane są grupy osób, które podczas wizyty w Łazienkach mają lub mogą mieć indywidualne potrzeby. Są wśród nich starsi dorośli i seniorzy, rodziny z małymi dziećmi, osoby z niepełnosprawnościami i innymi potrzebami. Staramy się odnajdywać, usuwać i zapobiegać powstawaniu nowych barier, które utrudniają zwiedzanie i korzystanie z oferty muzeum.

Wiele z działań zwiększających dostępność naszego muzeum łączyło się z koniecznością przeprowadzenia prac inwestycyjnych, zmian w ruchu turystycznym, rearanżacji ekspozycji. Należało także zapewnić urządzenia i pomoce, które umożliwiają samodzielne zwiedzanie. Są to materiały tłumaczone na Polski Język Migowy, audiodeskrypcje, teksty łatwe do czytania i rozumienia oraz kopie obiektów przeznaczone do dotykania. Wprowadziliśmy także rozwiązania wspierające komunikację alternatywną.

Przebieg seminarium

W ramach seminarium planujemy debatę, prezentacje projektów, warsztaty oraz wizyty studyjne w łazienkowskich centrach edukacyjnych. Uczestnicy wydarzenia będą mogli skorzystać z dostępnych pomocy sensorycznych i dotykowych, a także wziąć udział w aktywnościach edukacyjnych, które na co dzień proponujemy odwiedzającym Łazienki. Będzie można poznać wszystkie centra edukacyjne - każde z nich ma inną tematykę, związaną ze sztuką i naturą w Łazienkach Królewskich.

Rejestracja na seminarium została zakończona 9 października 2022 r.


PROGRAM SEMINARIUM

24 października

10.30-11.00 Rejestracja
11.00-11.10 Otwarcie
11.10-12.10 Debata z udziałem zaproszonych gości pt. "Sztuka dostępności, czyli jak budować instytucję otwartą na potrzeby różnorodnej publiczności?"
12.10-13.00 - Blok I

 • Anna Milczanowska, Olga Michalik "Łazienki Królewskie - Muzeum Dostępne"
 • Paulina Organiściak-Kwiatkowska, Dorota Stelmaszczyk-Szwed "Spacery sensoryczne" - dostępna edukacja dla osób słabowidzących i niewidzących w historycznych ogrodach w Łazienkach Królewskich
 • Olga Michalik " Grand Tour. Niezwykła podróż po XVIII-wiecznej Europie" - projekt edukacyjno-włączający, inspirowany koncepcją podróży edukacyjnych dla uczniów Instytutu Głuchoniemych w Warszawie
 • Dyskusja

13.00-14.00 Lunch
14.00-14.45 Blok II

 • Zuzanna Sajan "Z wizytą u króla" - cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci w spektrum autyzmu i ich rodzin
 • Aleksandra Sztajerwald "Autentyzm. Żywioły" - projekt taneczno-ruchowy dla osób dorosłych w spektrum autyzmu i neurotypowych
 • Jolanta Żubrowska "Wychodząc z ram" - projekt społecznie zaangażowany dla osób w kryzysie psychicznym
 • Dyskusja

14.45-15.20 Blok III

 • Monika Kawecka, Zofia Zaccaria "Maluch i jego duży towarzysz w muzeum" - edukacja przez zabawę dla rodzin z małymi dziećmi do 3 lat
 • Lidia Iwanowska-Szymańska "Usłysz obraz" - edukacja artystyczno-muzyczna dla małych dzieci słyszących i niesłyszących
 • Dyskusja

15.20-15.35 Przerwa kawowa
15.35-16.30 "Między nami koordynatorami dostępności i edukatorami" - zaproszenie do wspólnej aktywności: skąd jesteś i jakie doświadczenia w obszarze dostępności ze sobą przywiozłeś?

25 października

9.30-10.15 Rejestracja
10.15-10.30 Podsumowanie pierwszego dnia, wprowadzenie do warsztatów
10.30-11.30 Warsztaty "W stronę dostępności" - praca warsztatowa w grupach

 • rodziny i małe dzieci (grupa I) - moderatorki: Zofia Zaccaria, Monika Kawecka
 • osoby słabosłyszące i niesłyszące (grupa II) - moderatorki: Olga Michalik, Lidia Iwanowska-Szymańska
 • osoby słabowidzące i niewidome (grupa III) - moderatorki: Paulina Organiściak-Kwiatkowska, Dorota Stelmaszczyk-Szwed
 • osoby wrażliwe sensorycznie i w spektrum autyzmu (grupa IV) - moderatorka: Aleksandra Sztajerwald
 • osoby w kryzysie psychicznym (grupa V) - moderatorki: Jolanta Żubrowska, Anna Milczanowska

11.30-12.30 Omówienie wypracowanych rekomendacji połączone z dyskusją
12.30-13.15 Lunch
13.30-16.30 Dostępna edukacja w Łazienkach Królewskich - zwiedzanie i spotkania w centrach edukacyjnych z zespołem Działu Edukacji