230. rocznica Konstytucji 3 maja

Obraz przedstawiający pochód posłów. Pochód przemieszcza się ulicą wśród rozentuzjazmowanego tłumu mieszkańców. Przejście ochraniają żołnierze prezentujący broń, w tle widoczna jest fasada Zamku Królewskiego.
Jan Matejko, Konstytucja 3 maja 1791 roku, 1891; Wikipedia

Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej, będącej jednym z najważniejszych symboli niepodległości Polski, zapraszamy do udziału w wydarzeniach online, poświęconych "polskiej rewolucji" 1791 r. O Konstytucji 3 maja mówić będziemy na lekcji muzealnej, wykładzie, seminarium oraz podczas warsztatów.

Konstytucja 3 maja to dokument będący skarbnicą uniwersalnych wartości, które zachowały swoją aktualność do dzisiaj, stanowiący cenne źródło historyczne i ważny tekst prawny, mający wyjątkowe znaczenie nie tylko w dziejach polskiego parlamentaryzmu, lecz także w historii powszechnej. Uchwalenie Ustawy Rządowej było wydarzeniem tak przełomowym, że cała Europa okrzyknęła je swego czasu rewolucją.

Wykład, seminarium

Okoliczności "polskiej rewolucji" oraz powstałą w jej wyniku ustawę zasadniczą przedstawi prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz podczas wykładu online "3 maja 1791 - rewolucja po polsku", który odbędzie się 3 maja 2021 r. o godz. 12.00.

W trakcie seminarium "Nadzieje i projekty w dobie majowej jutrzenki", 3 maja 2021 r. o godz. 17.00, mówić będziemy o tym, czego udało się dokonać w czasach "polskiej rewolucji", a co zostało tylko na papierze, a także czy idee, którymi kierowali się współcześni, przetrwały i rezonowały w życiu politycznym i kulturalnym Polaków po upadku Konstytucji 3 maja oraz po kolejnych rozbiorach.

Zajęcia edukacyjne

Jeden z najważniejszych symboli niepodległości Polski dzieci i opiekunowie poznają podczas warsztatów "Atramentowe historie", które odbędą się 9 maja 2021 r. o godz. 11.00. Dowiedzą się m.in., w jaki sposób 230 lat temu powstała Konstytucja 3 maja, a także zobaczą, jak stawiać litery, takie jak w dokumentach z końca XVIII w.

Uczniów klas IV-VIII zapraszamy na lekcję muzealną o Konstytucji 3 maja. Poprzez porównanie tekstu Ustawy Rządowej i współczesnej polskiej konstytucji, postaramy się odpowiedzieć na pytania dotyczące sytuacji politycznej i społecznej w Rzeczypospolitej w XVIII w.

Dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, zwłaszcza ze szkół ponadpodstawowych, przygotowaliśmy interdyscyplinarne seminarium szkoleniowe "Salon nauczycielski". Jednym z tematów będzie Ustawa Rządowa z 1791 r.

Ekspozycja Konstytucji 3 maja

Na wystawie czasowej w Pałacu na Wyspie pokazana zostanie kopia Konstytucji 3 maja z 1791 r., wypożyczona z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.

Ustawę zasadniczą oglądać można będzie od 4 do 13 maja 2021 r. (z wyjątkiem 10 maja 2021 r.; w poniedziałki Muzeum jest zamknięte), od wtorku do czwartku w godz. 10.00-16.00, od piątku do niedzieli w godz. 10.00-18.00. Wstęp: od 4 do 9 maja 2021 r. bezpłatnie, od 11 do 13 maja 2021 r. w ramach biletu do Pałacu na Wyspie.

Fot. Paweł Czarnecki