XVI edycja konkursu "Wierzba". Nagroda i wyróżnienie dla Muzeum

Fot. mazovia.pl

Plakat do wystawy "Splendor władzy. Wettynowie na tronie Rzeczypospolitej", przygotowany przez Muzeum Łazienki Królewskie, zajął drugie miejsce w tegorocznym konkursie "Wierzba". Wyróżnienie otrzymały dwie wystawy stałe Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa - Oddział MŁK w Stajniach Kubickiego.

Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba", organizowany przez samorząd województwa mazowieckiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Muzealników Polskich, skierowany jest do placówek muzealnych na Mazowszu. W tegorocznej, XVI edycji zgłoszono 134 zdarzeń muzealnych z 2021 r. Kapituła konkursowa wyłoniła laureatów w następujących kategoriach: "Wystawy zorganizowane lub współorganizowane przez mniejsze muzea", "Wystawy zorganizowane lub współorganizowane przez większe muzea", "Projekt otwarty", "Projekt edukacyjny", "Muzea w sieci", "Plakat muzealny", "Najciekawsze wydawnictwo muzealne".

Muzeum Łazienki Królewskie zajęło II miejsce w kategorii "Plakat muzealny" za plakat do wystawy "Splendor władzy. Wettynowie na tronie Rzeczypospolitej". Ekspozycja przybliżała Augusta II i Augusta III jako świadomych kolekcjonerów i koneserów sztuki, którzy w trakcie 66 lat unii polsko-saskiej zgromadzili jeden z najważniejszych i najwspanialszych w XVIII-wiecznej Europie zbiorów sztuki.

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa - Oddział Muzeum Łazienki Królewskie wyróżnione zostało w kategorii "Wystawy zorganizowane lub współorganizowane przez większe muzea" za dwie wystawy stałe w nowo wyremontowanych Stajniach Kubickiego, tj. "Powozownię im. Zbigniewa Prus-Niewiadomskiego" oraz "Królewską Manufakturę Tkacką - nowe wątki".

Na pierwszej ekspozycji zwiedzający obejrzeć mogą kolekcję zabytków hipologicznych, związanych z użytkowaniem koni na ziemiach polskich w XIX i I poł. XX w. Prezentowane są m.in. pojazdy konne, uprzęże, siodła, akcesoria jeździeckie i zaprzęgowe oraz stroje do jazdy konnej. Na drugiej wystawie zobaczyć można XIX-wieczne krosna żakardowe, dekoracyjne materiały, dziurkarkę oraz karty perforowane z zapisanymi wzorami tkanin.

Dalsza część artykułu znajduje się pod materiałem wideo:

"Wierzba" - nagrodzone projekty z Łazienek

W ubiegłorocznej, XV edycji Muzeum Łazienki Królewskie otrzymało wyróżnienie w kategorii "Najlepszy projekt otwarty" za inicjatywę pod hasłem "Fotowspomnienia, czyli Wasze Łazienki Królewskie", w ramach której powstaje Archiwum Społeczne Łazienek Królewskich. Zwiedzający dzielą się rodzinnymi pamiątkami z domowych archiwów, które dokumentują ich wspomnienia z królewskiej rezydencji. Są to materiały z początku XX w., te z czasów międzywojnia i II wojny światowej, jak i fotografie z okresu powojennego oraz od lat 50. do 90.

W XIV edycji konkursu Muzeum Łazienki Królewskie zajęło I miejsce w kategorii "Najlepszy projekt edukacyjny". Laur przyznany został za inicjatywę "Wychodząc z ram", której celem było włączanie osób w kryzysie psychicznym do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym po zakończeniu szpitalnej terapii. Muzeum przyznano również dwa wyróżnienia. Jedno z nich - w kategorii "Projekt otwarty" - przypadło Bibliotece Cyfrowej, obejmującej 50 zdigitalizowanych publikacji z epoki oświecenia, drugie - w kategorii "Najciekawsze wydawnictwo muzealne" - katalogowi "Bratanków dzieje wspólne. Unikaty ze zbiorów budapesztańskich", w polsko-węgierskiej wersji językowej, prezentującemu węgierskie zbiory narodowe.

W XIII edycji konkursu "Wierzba" Muzeum Łazienki Królewskie zajęło II miejsce w kategorii "Niepodległa". Laur przyznany został za wystawę "Blask orderów. W stulecie odzyskania niepodległości", prezentowaną w Podchorążówce od 9 listopada 2018 r. do 3 lutego 2019 r. Była to pierwsza ekspozycja w przekrojowy sposób ukazującą historię znaków zaszczytnych od XVIII wieku do współczesności.

W XII edycji konkursu "Wierzba" Muzeum Łazienki Królewskie zajęło II miejsce w kategorii "Wydawnictwa muzealne". Laur przyznany został za książkę "Gdy Europa mówiła po francusku" Marca Fumarolego, która w 2017 r. ukazała się nakładem Wydawnictwa Muzeum Łazienki Królewskie. W XI edycji konkursu "Wierzba" Muzeum Łazienki Królewskie zajęło I miejsce w kategorii "Muzealny projekt edukacyjny". Nagrodzona została inicjatywa "Muzeum spotyka…", program wolontariacki, w którym wspólnie pracowały osoby w wieku 18-26 lat oraz 60+, tworząc międzypokoleniowy zespół.