Publikacja towarzyszyła wystawie prac - plakatów i fotografii - Leszka Mądzika, prezentowanej w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w 2012 r.

Leszek Mądzik (ur. 5 lutego 1945 r. w Bartoszowinach) - polski scenograf i reżyser teatralny, malarz, fotograf, profesor sztuk plastycznych, wykładowca w kilku szkołach artystycznych, profesor poznańskiej ASP, uczestnik kilkudziesięciu festiwali teatralnych na pięciu kontynentach, laureat wielu nagród.