Zajęcia dla szkół w strefie edukacji. Uczniowie jak królewscy artyści

Zajęcia dla szkół w strefie edukacji. Uczniowie jak królewscy artyści
Formiernia w Starej Oranżerii, fot. Paweł Czarnecki

Uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, a także ponadgimnazjalnych zapraszamy na zajęcia w formierni, mieszczącej się w nowej strefie edukacji w Starej Oranżerii. Każdy będzie mógł się poczuć, jak królewski artysta i wykonać gipsowy odlew.

Formiernia w Starej Oranżerii to pracownia artystyczna nawiązująca do XVIII-wiecznego warsztatu, w którym wykonywano gipsowe kopie antycznych i nowożytnych rzeźb. Połączona z Królewską Galerią Rzeźby, tworzy niezwykłą strefę edukacji, która odwołuje się do królewskiej idei praktycznego kształcenia przyszłych artystów.

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odbywają się w formierni i Królewskiej Galerii Rzeźby w poniedziałek w godz. 11.00-16.00 oraz od wtorku do niedzieli w godz. 9.00-16.00. Opłata za dwugodzinne spotkanie wynosi 18 zł od ucznia, opiekun uczestniczy nieodpłatnie. Zapisy: edukacja@lazienki-krolewskie.pl lub 22 50 60 183.

TEMATY ZAJĘĆ

W królewskiej formierni - szkoły podstawowe
Odwiedzając Starą Oranżerię, wspólnie poznamy najważniejsze dzieła z kolekcji rzeźb Stanisława Augusta. Dowiemy się, co stało u podstaw popularności odlewów gipsowych w XVIII-wiecznych kolekcjach europejskich monarchów. Nauczymy się także, skąd bierze się gips i czym różni się od marmuru, aby potem samodzielnie spróbować sił w królewskiej formierni.

Podczas zajęć uczniowie poznają nadwornych artystów Stanisława Augusta, a także nauczą się rozróżniać techniki plastyczne i opisywać warsztat pracy rzeźbiarza oraz formiera. Będą także potrafili opisać rzeźbę i odlew gipsowy.

Zmagania z materią - gimnazja
Przechadzając się po Królewskiej Galerii Rzeźby, wspólnie obejrzymy wizerunki antycznych cesarzy, mitologicznych bogów i herosów. Odkryjemy rolę kopii starożytnych rzeźb w XVIII-wiecznym poznawaniu świata, aby następnie wzorem formierów wykonać własne gipsowe kopie wybranego motywu lub ornamentu.

Dzięki zajęciom uczniowie będą potrafili scharakteryzować najważniejsze postaci mitologiczne. Poznają również techniki rzeźbiarskie i odlewania gipsów oraz nauczą się, jak samodzielnie wykonać odlew.

Zainspirowani starożytnością - szkoły ponadgimnazjalne
Zgromadzona przez Stanisława Augusta kolekcja kopii rzeźb antycznych miała odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłych pokoleń. W Królewskiej Galerii Rzeźby w Starej Oranżerii poznamy zasady kompozycji i złotego podziału, podyskutujemy o kanionie piękna i wzorach antycznych, aby następnie w praktyce poznać XVIII-wieczny warsztat pracy artysty i formiera.

Po zajęciach uczniowie będą potrafili samodzielnie scharakteryzować postaci mitologiczne. Poznają zjawisko recepcji antyku w XVIII wieku i współcześnie, zrozumieją, jaką rolę pełniły kopie rzeźb antycznych, a także zapoznają się z technologią wykonywania odlewów gipsowych.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki