Publikacja "Symbole wolności bałtyckiej 1914-1940" towarzyszy wystawie, prezentującej bogate zbiory wybitnego litewskiego kolekcjonera Viliusa Kavaliauskasa, pochodzące z okresu międzywojnia.

Jest to niezwykle ciekawy wycinek historii orderów państw bałtyckich, czas tworzenia przez nie systemów orderowych, które, jak pisze Stanisław Łoza, służą nie tylko nagradzaniu zasłużonych dla państwa i uhonorowaniu zasług, lecz także są atrybutem niepodległości i jednym z elementów polityki państwa.