Bibliofilskie wydanie tekstów Johanna Joachima Winckelmanna w tłumaczeniu Justyny Górny i Tomasza Ososińskiego, ilustrowane zdjęciami osiemnastowiecznych kopii rzeźb gipsowych z królewskiej kolekcji Stanisława Augusta.

Wydawnictwo, opatrzone wstępem autorstwa Michała Mencfela, przygotowane zostało z okazji otwarcia nowej ekspozycji Królewskiej Galerii Rzeźby w Starej Oranżerii, które odbyło się 20 czerwca 2015 r.

Wydana publikacja wprowadza czytelnika w kontekst powstania prezentowanego obecnie w Łazienkach Królewskich i Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zbioru kopii najsłynniejszych rzeźb starożytnych i nowożytnych.