Uczniów i nauczycieli zapraszamy na lekcje przyrodnicze w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Oddział Muzeum Łazienki Królewskie. Zajęcia odbywają się w salach wystawowych, gdzie prezentowane są ekspozycje poświęcone leśnym i egzotycznym zwierzętom oraz ptakom.

Lekcje przyrodnicze odbywają się od poniedziałku do piątku o godz. 9.00, 10.15, 11.30, 12.45 i 14.00. Opłata za zajęcia (45-60 min.) dla minimum 15 osób: 8 zł/osoba. Zapisy: RezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl lub 518 684 215. Na zajęcia należy się zgłaszać z numerem rezerwacji lekcji, który podany zostanie po ustaleniu terminu.

PRZEDSZKOLE, KLASA I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Lekcje trwają ok. 45 min.

Leśne zwierzęta duże i małe (sala "Las")
Podczas zajęć dzieci poznają zwierzęta żyjące w polskich lasach i specyfikę leśnego środowiska. Dowiedzą się, które zwierzę występujące w Polsce jest największe, co lubią jeść poszczególne gatunki i które z nich najbezpieczniej oglądać z daleka.

Skrzydlaci przyjaciele (sala "Ptaki")
Uczniowie poznają wybrane gatunki ptaków występujące w Polsce. Dowiedzą się m.in., które z nich możemy spotkać w parku, a które tylko w lesie - z dala od ludzi. Po zajęciach dzieci odróżnią kaczkę od kaczorka, będą potrafiły powiedzieć, które ptaki są najsprytniejsze i które transportują pisklęta, przenosząc je na grzbiecie.

Podróż w dalekie strony (sala "Oko w oko")
Dzieci poznają zarysy kontynentów: Afryki, Azji, Ameryki Północnej i Południowej, a także niektóre gatunki żyjących tam zwierząt. Dowiedzą się, jak środowisko wpływa na wygląd przedstawicieli egzotycznej fauny. Po lekcji uczniowie będą wiedzieli, czym różni się żubr od bizona, dlaczego futro niedźwiedzia polarnego jest długie i białe, a tygrysa - krótkie i pasiaste. 

Co noszą zwierzęta w lesie, kiedy jest zimno? (sala "Las")
Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób zwierzęta leśne przygotowują się do zimy i co robią w czasie największych mrozów. Poznają gatunki, które radzą sobie z niskimi temperaturami i brakiem pożywienia.

Tropy i ślady zwierząt (sala "Las")
Dzieci nauczą się rozpoznawać ślady żyjących w Polsce ptaków i ssaków. Dowiedzą się, w jaki sposób zwierzęta je zostawiają i czym dokładnie są tropy. Będą potrafiły odróżnić szyszkę, z której nasiona zjadł dzięcioł, od tej, którą pożywiła się wiewiórka, a także poznać, czy w norze mieszka lis, czy borsuk.

KLASA IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ, III KLASA GIMNAZJUM

Lekcje trwają ok. 60 min.

Wędrówki ptaków (sala "Ptaki")
Uczniowie poznają przyczyny ptasich wędrówek i utrwalą wiedzę o gatunkach wędrownych oraz niewędrownych. Dowiedzą się, gdzie ptaki migrują i dlaczego czasami rezygnują z odlatywania do cieplejszych krajów. Poznają gatunki, które fruwają dobrze i słabo, a także te, które uczą się latania szybciej i dłużej. Korzystając z mapy świata, ustalą, w jaki sposób ptaki wybierają najbezpieczniejszą trasę wędrówki.

Ptaki Polski (sala "Ptaki")
Uczniowie, poznając niektóre gatunki żyjące w Polsce, dowiedzą się, jakie adaptacje umożliwiają ptakom latanie i jakie zwierzęta były ich przodkami. Zapoznają się z budową ptasich piór i ich układem na skrzydłach. Usłyszą, dlaczego samce ptaków są zazwyczaj kolorowe, a samice szare.

Gdzie żyje ten ptak? (sala "Ptaki")
Uczniowie, zapoznając się z opisami różnych ptaków, będą szukać odpowiadających im okazów w sali wystawowej. Uzupełnią luki w charakterystyce i zaprezentują gatunek pozostałym uczestnikom lekcji. Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób środowisko życia wpływa na wygląd ptaków i na czym polega zjawisko konwergencji. Lekcję urozmaicą ciekawostki na temat żyjących w Polsce przedstawicieli awifauny.

Jak tropić dzikie zwierzęta? (sala "Las")
Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób, na podstawie śladów, rozpoznawać można obecność pewnych gatunków. Nauczą się, jak policzyć dzikie zwierzęta żyjące w lesie. Dowiedzą się, które  zwierzęta są stopochodne, a które palcochodne, z czego wynika budowa ich stóp i jak wpływa na wygląd ich tropów.

Zgadnij, gdzie mieszkam? - zwierzęta różnych stref klimatycznych (sala "Oko w oko")
Uczniowie przekonają się, że wygląd zwierzęcia zależy od środowiska, w którym żyje. Poznają ssaki z trzech stref klimatycznych: okołorównikowej, umiarkowanej i okołobiegunowej. Będą starali się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób warunki klimatyczne wpływają na biologię żyjących na danym terenie zwierząt.

Zwierzęta - symbole polskich parków narodowych (sala "Las")
Uczniowie poznają polskie parki narodowe i charakterystyczne dla nich zwierzęta. Zajęcia służą kształtowaniu właściwej postawy w stosunku do przyrody.

Zwierzęta wymarłe (sala "Ptaki")
Uczniowie dowiedzą się, jakie zwierzęta uważa się za wymarłe, do wyginięcia których z nich przyczynił się człowiek, a które wyginęły w sposób naturalny. Poznają sposób rekonstrukcji wyglądu wymarłych gatunków. Posłuchają ciekawostek o ptaku dodo, gołębiu wędrownym, tarpanie, turze, norce europejskiej i dropiu.

Zwierzęta ginące (sala "Oko w oko")
Uczniowie usłyszą o tym, w jak sposób człowiek stara się ratować ginące gatunki oraz jaka jest rola parków narodowych i ogrodów zoologicznych w tego typu działaniach. Będą wiedzieli, jakich pamiątek nie należy przywozić z zagranicy. Posłuchają ciekawostek o bizonie, tygrysie, nosorożcu, słoniu i wielorybie.

Zwierzęta uratowane (sala "Las")
Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób udało się uratować żubra, wilka, sokoła wędrownego, puchacza, żółwia i dropia. Poznają rolę, jaką pełnią ogrody zoologiczne w procesie reintrodukcji ginących gatunków. Będą mieć świadomość, że każda ingerencja w ekosystem, również mająca na celu ratowanie zagrożonych zwierząt, musi być przemyślana.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Lekcje trwają ok. 60 min.

Polskie parki narodowe (sala "Las")
Uczniowie poznają funkcję parków narodowych i rezerwatów przyrody. Będą wiedzieć, jakie gatunki fauny i flory tam występują i jakie zwierzęta są symbolem tych terenów.

Synantropizacja, czyli cywilizowanie dzikości (sala "Las")
Młodzież pozna proces synantropizacji, któremu podlega coraz więcej dziko żyjących gatunków zwierząt. Uświadomi sobie, że działalność człowieka niesie za sobą poważne konsekwencje dla przyrody, a każda ingerencja w środowisko naturalne pociąga za sobą nieprzewidywalne skutki nie tylko dla zwierząt, lecz także dla ludzi.

Większość lekcji dla starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum może być dostosowana do uczniów szkół średnich.

LEKCJE SEZONOWE

Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich grup wiekowych - treść lekcji dostosowana zostanie do wieku uczestników.

Poznajemy leśne drzewa (wiosna - jesień)
Zajęcia odbywają się w ogrodach Muzeum Łazienki Królewskie i wymagają od uczestników aktywności ruchowej. Uczniowie poznają najważniejsze gatunki drzew rosnących w lasach i dowiedzą się, jak je rozróżniać. Po lekcji będą potrafili opowiedzieć o wymaganiach siedliskowych, wskażą gatunki, które rosną na tym samym terenie, a których naturalnie nie zobaczymy obok siebie.

Leśni uciekinierzy, czyli o dzikich zwierzętach, które zamieszkały w miastach (wiosna - jesień)
Lekcje odbywają się w ogrodach Muzeum Łazienki Królewskie i wymagają od uczestników aktywności ruchowej. Uczniowie poznają dzikie zwierzęta, które spotkać można w miastach. Dowiedzą się, czego szukają w środowisku stworzonym przez człowieka i z jakimi zagrożeniami się zmagają. Będą potrafili mądrze pomagać dzikim zwierzętom żyjącym w pobliżu naszych domów.

W królestwie grzybów (wrzesień - listopad)
Zajęcia prowadzone są w sali "Las". Uczniowie poznają budowę grzybów i ich znaczenie dla ekosystemu. Nauczą się rozróżniać najpospolitsze gatunki jadalne i trujące. Będą wiedzieć, że grzyby należy zbierać pod opieką dorosłych, i tylko te, które znamy.