Cykl "Oświeceniowa republika władców" stanowi kontynuację ubiegłorocznej serii wykładów pod tym samym tytułem.

Tę specyficzną i fascynującą "republikę" tworzyli nie tylko wielcy XVIII-wiecznego świata, ale także panujący nad małymi tworami politycznymi, państewkami niemal niezauważalnymi na mapie Europy. Były one ośrodkami myśli filozoficznej, gdzie powstawała wielka literatura, tworzyły się znakomite przestrzenie ogrodowo-architektoniczne, wspaniałe kolekcje i nowatorskie koncepcje rodzącego się muzealnictwa.

W ramach wykładów prezentujemy nie tylko wielkie dokonania władców Oświecenia, ale też dzieła i osobistości niekiedy zapomniane, w tym bohaterów drugiego planu, królewskich doradców i współpracowników. Przedstawiamy również niezrealizowane projekty, idee oraz intencje ludzi tej epoki.