Dwujęzyczny album poświęcony wzajemnemu wsparciu, jakiego udzieliły sobie narody polski i francuski w latach 1914-1924, w czasie walki o niepodległość i odrodzenie państwa polskiego. Sojusz polsko-francuski z 1921 r. stał się w okresie międzywojennym podstawą budowania stosunków między oboma państwami, a w 1923 r. doprowadził do międzynarodowego uznania granic Polski.

Książka stanowi także opowieść o wybitnych postaciach - żołnierzach i mężach stanu. Znajdziemy w niej szesnaście autorskich biografii Francuzów i Polaków, wśród których znaleźli się Georges Clemenceau, Roman Dmowski, Ferdinand Foch, Józef Piłsudski, Louis Faury czy Władysław Sikorski. Niemal 400-stronicowa publikacja zawiera ponad 140 archiwalnych ilustracji oraz pięć map.

Wydanie dofinansowane z dotacji Ministère des Armées, Fundacji Isabelle i Huberta d’Ornano d’Aide à la Pologne, Thales, CNIM oraz przy wsparciu Ambasady Republiki Francuskiej w Polsce i Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

ROZMOWA Z JANEM ROMANEM POTOCKIM