Album Łazienki Królewskie w starej fotografii to pierwsza praca prezentująca wyniki prowadzonych od 2011 roku badań ikonograficznych.

Na kilkudziesięciu zdjęciach z lat 1915-1939 przedstawiony został przełomowy moment dla tego miejsca - po niemal stu latach pod rządami Romanowów, carów Rosji, Łazienki mogły być swobodnie fotografowane, pojawili się w nich naukowcy i konserwatorzy, w świadomości Polaków zaś kształtował się obraz Łazienek Królewskich jako ważnego miejsca dla polskiej państwowości.

Publikacja ukazuje letnią rezydencję Stanisława Augusta nie tylko w obiektywie takich mistrzów jak Jan Bułhak, Henryk Poddębski, Czesław Olszewski czy Tadeusz Przypkowski, ale również poprzez pryzmat słów Władysława Tatarkiewicza - pierwszego badacza Łazienek Królewskich. Tekst tłumaczony jest na język angielski.