W programie koncertu znajdą się utwory m.in. Jana Sebastiana Bacha, Louisa Couperina, Francoisa Couperina, Louis Antonine Dornella, Silvius’a Leopolda Weiss’a, Alessandro Piccininiego, Jeana Philippa Rameau, Jacquesa-Martina Hottetere’a, Josepha Bodina de Boismortiere, Arcangelo Corellego; w całości wykonywane na instrumentach historycznych w oparciu o praktykę wykonawczą muzyki dawnej.

Instrumentarium:

- klawesyn,

- flet Traverso,

- skrzypce barokowe,

- wiolonczela barokowa,

- Viola da gamba,

- lutnia,

-teorba