W niedzielę, 22 maja o godz. 16.00 zapraszamy na koncert z cyklu "Łazienkowskie Młodych Muzykowanie", który odbędzie się w Starej Pomarańczarni. Tym razem wystąpią uczniowie Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II st i Ogniska Muzycznego im. M. Karłowicza w Warszawie. W programie utwory S. Prokofiewa, J. S. Bacha, L. v. Beethovena, J. Brahms i A. Vivaldiego.