Wykład stanowił swego rodzaju podsumowanie informacji, pojawiających się w toku całego cyklu. Choć bowiem tytuły naszych rozważań były różne, najważniejszym bohaterem epoki, o której opowiadaliśmy, pozostawał Król. Podczas wykładu porównaliśmy dwa portrety monarchy – ten, który wyłania się pamiętników  i ten, który znamy dzięki pracy historyków. Być może dzięki temu słuchacze zrozumieli, w jakim stopniu człowiek, któremu przyszło panować w czasach tragicznych, spełnił zadanie postawione przed nim przez los.

Ilustracja - Stanisław August z klepsydrą, Marcello Bacciarelli, depozyt Muzeum Narodowego w Warszawie w Muzeum Łazienki Królewskie