Album towarzyszący wystawie Francuski Plakat Kulturalny. Alain Le Quernec prezentowanej w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w 2013 roku. Publikacja zawiera pełną prezentację plakatów autorstwa Alaina Le Querneca pokazywanych w trakcie wystawy oraz tekst wprowadzający autorstwa Katarzyny Matul, przetłumaczony na język angielski i francuski.

Alain Le Quernec (ur. w 1944 r. w Le Faouët, w Bretanii) jest jednym z najwybitniejszych współczesnych grafików. Zajmuje się projektowaniem plakatów i wydawnictw oraz rysunkiem prasowym, głównie o tematyce społecznej, politycznej i kulturalnej. Programowo nie zajmuje się reklamą. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród w międzynarodowych konkursach plakatu i projektowania graficznego, w tym Złotego i dwukrotnie Srebrnego Medalu na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie (2002 i 2008) oraz Nagrody im. Jana Lenicy (2009).