Publikacja towarzyszyła wystawie prac – plakatów i fotografii – Leszka Mądzika prezentowanej w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w 2012 roku.

Leszek Mądzik (ur. 5 lutego 1945 r. w Bartoszowinach) – polski scenograf i reżyser teatralny, malarz, fotograf, profesor sztuk plastycznych, wykładowca w kilku szkołach artystycznych, profesor poznańskiej ASP, uczestnik kilkudziesięciu festiwali teatralnych na pięciu kontynentach, laureat wielu nagród.