Wychodząc naprzeciw ogólnoświatowemu trendowi, jakim jest LLL (Life Long Learning), czyli koncepcja uczenia się przez całe życie, chcemy zaproponować wszystkim zainteresowanym uczestnictwo w kursie dla osób dorosłych „Ciąg dalszy nastąpił – czyli Łazienki po Stanisławie Auguście”. Kurs dotyczy szeroko pojętej kategorii Nowoczesności i jej odzwierciedlenia w przestrzeni Łazienek. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z XIX-wiecznymi dziejami modernizacji Łazienek jako założenia pałacowo-parkowego, funkcjonowania Łazienek jako toposu w polskiej literaturze wysokiej i popularnej XIX wieku oraz związków przestrzeni z modą.

 18 CZERWCA Literackie Łazienki mniej znane; prow. Izabela Koczkodaj

Izabela Koczkodaj – doktorantka Zakładu Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku (Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego). Na swoim macierzystym wydziale prowadzi zajęcia z historii z literatury polskiej drugiej połowy XIX wieku oraz literatury popularnej po 1864. Publikowała m.in. w „LiteRacjach” i „Przeglądzie Humanistycznym” oraz książkach zbiorowych.

 Ukończenie kursu zostanie potwierdzone certyfikatem.

 Koszt: 12 zł za każde spotkanie, zbiórka pod Pałacem na Wodzie. Do ukończenia kursu wymagana jest obecność przynajmniej na trojgu zajęć.

Informacje i zapisy: tel. 22 50 60 044, izabela.koczkodaj@lazienki-krolewskie.pl