29.05 Maja Hirsch i Jacek Braciak czytają Poezję dalekowschodnią

Miłosny akompaniament do wszystkich spotkań w Salonie Poezji zapewni utalentowana harfistka Agata Fandri.

Wejście na Salon Poezji jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Wejściówki rozdajemy w kasie Starej Pomarańczarni w dniu Salonu od godz. 10:00.