Łazienki Królewskie

drukuj

Jak działa filtrowanie
Wybierając filtr automatycznie zmieniają się wyniki a w tytule strony oraz nagłówku h1 można zawsze podejrzeć jakie filtry są aktualnie włączone.

"Łazienki Królewskie (…) pozwalają poczuć, iż <<historia to jest rzecz żywa>>. Albowiem historia Łazienek to nie tylko dzieje budynków i otaczającego je ogrodu. One mają swoją historię, lecz zarazem same stały się historii scenerią. Są świadkami wydarzeń, ale też w nich żywo uczestniczą. Są scenerią zmienną jak pory roku, jak pogoda, światło, kolory, niesione przez wiatr zapachy. Architektura i sztuka, czas przeszły i teraźniejszość, ludzie i przyroda pospołu tworzą genius loci - ducha tego niezwykłego miejsca. Sprawiają, że Łazienki to coś znacznie więcej niż tylko malowniczy ogród, jakich wiele". (Maria Poprzęcka, "Łazienki - pamięć i niepamięć")

 • 1262

  Jazdowski gród książąt mazowieckich zniszczony zostaje przez plemiona najeźdźców. Datę tę upamiętnia kolumna usytuowana na skarpie od Alei Ujazdowskich. Otwiera ona historię Łazienek i Warszawy.

  Rzeźba orła na tle drzew.
 • 1526

  Za panowania Zygmunta Starego Ujazdów staje się centrum dóbr królewskich.

  Moneta z wizerunkiem mężczyzny.
 • 1548

  Umiera Zygmunt Stary. Tereny Ujazdowa dziedziczy królowa Bona.

 • 1553

  Królowa Bona zakłada w Ujazdowie letnią siedzibę. To pierwsza prywatna rezydencja królewska w okolicach Warszawy.

 • 1575

  Budowa drewnianej rezydencji królewskiej w Ujazdowie, prawdopodobnie według projektu Bernardo Morando. Prace trwają do 1577 r.

 • 1596

  Właścicielem Ujazdowa zostaje król Zygmunt III Waza.

 • 1624

  Budowa murowanej rezydencji Zygmunta III Wazy (Zamek Ujazdowski).

  Moneta z wizerunkiem mężczyzny.
 • 1656

  Wnętrza Zamku Ujazdowskiego zniszczone zostają w czasie "potopu szwedzkiego".

 • 1659

  Kanclerz wielki litewski Krzysztof Zygmunt Pac wznosi dla żony willę, zwaną Belwederem.

 • 1668

  Król Jan Kazimierz Waza daruje tereny Ujazdowa w wieczystą dzierżawę podkomorzemu koronnemu Teodorowi Denhofowi.

  Moneta z wizerunkiem mężczyzny.
 • 1674

  Podkomorzy Denhof odstępuje prawa do Ujazdowa marszałkowi Stanisławowi Herakliuszowi Lubomirskiemu.

 • 1683

 • 1683

  Na terenach Ujazdowa powstaje willa, zwana Łazienką, oraz dwa pawilony: Ermitaż i Arkadia według projektu Tylmana z Gameren. Zakończenie prac 1689 r.

  Archiwalny rysunek przedstawiający budynek.
 • 1717

  Budowa Kanału Piaseczyńskiego, zwanego Królewskim lub Wielkim Kanałem. Zakończenie prac w 1725 r.

 • 1720

  Ujazdów dzierżawi od Teodora Lubomirskiego król August II Sas.

  Portret Augusta II Sasa.
 • 1733

  Ujazdów dziedziczy jego syn i następca August III Sas.

 • 1764

  Stolnik litewski Stanisław Antoni Poniatowski (przyszły król Stanisław August) kupuje od Lubomirskich Ujazdów, zwany później Łazienkami. Płaci 1.100.000 złotych polskich.

 • 1773

  według projektów Domenica Merliniego.

  Archiwalny rysunek Białego Domu.
 • 1775

 • 1777

  Zabytek zyskuje ćwierćkoliste, parterowe skrzydła boczne.

  Archiwalny rysunek Pałacu na Wyspie.
 • 1777

  W Pokoju Stołowym Białego Domu staje rzeźba Wenus z II w., kupiona we Włoszech przez André Le Bruna i przez niego uzupełniona.

  Rzeźba przedstawiająca nagą kobietę.
 • 1777

  Pokój Stołowy Białego Domu zostaje udekorowany groteskami autorstwa Jana Bogumiła Plerscha.

  Pomieszczenie w Białym Domu, pod oknami stoją meble.
 • 1777

  Przed Białym Domem staje zegar słoneczny z klęczącym satyrem (prawdopodobnie autorstwa Jana Chryzostoma Redlera).

  Zegar słoneczny z klęczącym satyrem.
 • 1778

  Na suficie Pokoju Kąpielowego w Pałacu Myślewickim powstaje malowidło przedstawiające Zefira i Florę autorstwa Jana Bogumiła Plerscha.

  Malowidło przedstawiające kobietę i mężczyznę.
 • 1778

  Przed Pałacem Myślewickim staje rzeźba Zefira (Giacomo Monaldi).

 • 1779

  Do Łazienek trafiają z Rzymu rzeźby Fauna tańczącego i Bachantki (autorstwa André Le Bruna), obecnie eksponowane przed Pałacem na Wyspie.

  Posąg Bachantki, przed Pałacem na Wyspie, przedstawiający tańczącą kobietę.
 • 1779

  Budowa pawilonu do gry w Trou-Madame (projekt Domenica Merliniego) - dziś kawiarnia Trou-Madame.

 • 1779

  Budowa Bramy Chińskiej według projektu Jana Chrystiana Kamsetzera.

  Archiwalny rysunek przedstawiający bramę wśród drzew.
 • 1782

  Przekształcenie pawilonu Trou-Madame w Teatr Mały.

 • 1783

  Nadbudowa skrzydeł Pałacu Myślewickiego o piętro.

  Archiwalny rysunek Pałacu Myślewickiego.
 • 1784

  Druga przebudowa Pałacu na Wyspie. Elewacja południowa zyskuje dzisiejszy wygląd. Attyka zostaje zwieńczona rzeźbami Czterech Pór Roku (autor André Le Brun).

 • 1784

  Stanisław August oddaje Zamek Ujazdowski miastu. Zostaje on przekształcony na koszary.

  Archiwalny rysunek przedstawiający budynek.
 • 1785

  Budowa Starej Oranżerii według projektu Domenica Merliniego. Zakończenie prac w 1788 r.

  Archiwalny rysunek przedstawiający budynek za skarpą.
 • 1785

  Źródło przy ul. Agrykoli zostaje obudowane według projektu Jana Chrystiana Kamsetzera.

  Wóz z koniem i ludzie przy źródle wody.
 • 1786

  Przed Pałacem na Wyspie staje zegar słoneczny z inskrypcją SAR (początkowe litery łacińskiej wersji imienia królewskiego "Stanislaus Augustus Rex".

  Zegar słoneczny przed Pałacem na Wyspie.
 • 1787

  Wzniesienie pawilonu zwanego Domem Tureckim (projekt Jana Chrystiana Kamsetzera).

 • 1787

  Powstanie ziemnego amfiteatru nad stawem południowym.

 • 1787

  Malowidła Jana Bogumiła Plerscha zdobią teatr w Starej Oranżerii.

  Malowidło, na którym widoczny jest mężczyzna powożący końmi, w otoczeniu aniołków i obłoków, u jego podnóża leży kobieta wylewająca wodę z dzbana.
 • 1788

  Wystrój wzbudził powszechny podziw. Jeden z zaproszonych gości, niejaki Renaud, Francuz przebywający wówczas w Warszawie, dał temu wyraz w słowach: "Szczęśliwe zespolenie smaku rzymskiego z francuskim, takie samo, jakie istniało w pięknych latach Ludwika XIV, daje temu teatrowi uderzający rys wielkości i bogactwa".

  Teatr Królewski w Starej Oranżerii.
 • 1788

  Odsłonięcie pomnika konnego króla autorstwa Franciszka Pincka.

  Rysunek przedstawiający mężczyznę na koniu, w dole pod kopytami schylona postać.
 • 1788

  Przebudowa Pałacu na Wyspie. Powstają: Sala Balowa, Gabinet Portretowy, Sala Salomona, Galeria Obrazów i Antyszambru. Elewacja północna zyskuje dzisiejszy wygląd.

  Sala Salomona w Pałacu na Wyspie.
 • 1788

  Przekształcenie Teatru Małego w skład rzeźb (tzw. Forat Marmurowy).

 • 1790

  W narożach attyki belwederku Pałacu na Wyspie stają Cztery Żywioły (André Le Brun).

 • 1790

  W Sali Balowej Pałacu na Wyspie powstają płaskorzeźby: Herkules i Omfale oraz Apollo i Dafne (autor André Le Brun).

 • 1791

  Amfiteatr obliczony był na wielkie widowiska dla blisko tysiąca widzów. Uroczyste otwarcie nastąpiło w rocznicę elekcji króla Stanisława Augusta, 7 września 1791 r. Wystawiono wówczas balet historyczny, "Kleopatra"którego fabuła, związana z bitwami morskimi, pozwalała wykorzystać położenie nad wodą i wprowadzić do akcji łodzie. 

  Archiwalny rysunek przedstawiający Amfiteatr, łódź płynącą po wodzie i widownię.
 • 1791

  Budowa Starej Kordegardy według projekt Jana Chrystiana Kamsetzera). Zakończenie prac w 1792 r.

  Archiwalny rysunek przedstawiający Starą Kordegardę.
 • 1792

  Powstają posągi, podtrzymujące blaty kominków w Sali Balowej: Cerber i Centaur oraz Midas i Marsjasz (autor André Le Brun).

 • 1792

  Dobudowanie do Pałacu na Wyspie dwóch pawilonów. Zakończenie prac w 1793 r.

  Archiwalny rysunek przedstawiający Pałac na Wyspie.
 • 1793

  Ustawienie przed Pałacem na Wyspie rzeźb Bug i Wisła.

 • 1793

  Ukończenie wystroju Sali Balowej. Stają tu rzymskie kopie Herkulesa Farnese i Apolla Belwederskiego, powstają groteski autorstwa Jana Bogumiła Plerscha.

 • 1793

  Na attyce widowni Amfiteatru stają rzeźby Komedii i Tragedii oraz 16 posągów dramaturgów (autor Tommaso Righi).

 • 1793

  W Rotundzie Pałacu na Wyspie stają posągi królów Kazimierza Wielkiego, Zygmunta I Starego, Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego (autorzy Giacomo Monaldi, Giovachino Staggio i Franciszek Pinck). Ukończenie prac w 1795 r.

 • 1798

  Stanisław August umiera. Łazienki dziedziczy książę Józef Poniatowski.

  Rysunek przedstawiający króla Stanisława Augusta leżącego w petersburskim Pałacu Marmurowym.
 • 1813

  Ginie książę Józef Poniatowski. Łazienki otrzymuje siostra księcia - Józefa Teresa Tyszkiewiczowa.

  Portret księcia Józefa Poniatowskiego walczącego na koniu w bitwie.
 • 1817

  Łazienki kupuje car Aleksander I.

  Portret cara Aleksandra I.
 • 1818

  Willa Belweder zostaje przebudowana na pałac, rezydencję wielkiego księcia Konstantego (projekt Jakuba Kubickiego). Ukończenie prac w 1822 r.

  Widok na Belweder usytuowany między drzewami, w podnóża budynku woda, po której płyną łabędzie.
 • 1818

  Z terenu Łazienek Królewskich wyłączony zostaje Ogród Botaniczny.

  Archiwalne zdjęcie ogrodu.
 • 1820

  Na terenie Ogrodu Botanicznego powstaje Obserwatorium Astronomiczne według projektu Michała Kado, Chrystiana Piotra Aignera i Hilarego Szpilowskiego. Ukończenie prac w 1824 r.

  Archiwalne zdjęcie przedstawiające budynek.
 • 1822

  Budowa Świątyni Sybilli, Świątyni Egipskiej oraz Oranżerii Gotyckiej według projektu Jakuba Kubickiego. Zakończenie prac w 1825 r.

 • 1823

  Nadanie Wodozbiorowi obecnej, klasycystycznej oprawy według projektu Chrystiana Piotra Aignera.

  Budynek Wodozbioru.
 • 1828

  Na skarpie przy Starej Pomarańczarni staje granitowy głaz z zegarem słonecznym, tzw. Głaz Jastrzębowskiego, przyrodnika i fizyka.

  Dzieci wokół głazu w lesie.
 • 1830

  29 listopada 1830 r. z budynku Szkoły Podchorążych Piechoty w Łazienkach (Podchorążówki) wyszła grupa spiskowców, która opanowała pobliski Belweder, siedzibę dowódcy sił rosyjskich, wielkiego księcia Konstantego. Przewodził jej podporucznik Piotr Wysocki. Tak w Łazienkach Królewskich zaczęło się powstanie listopadowe.

  Żołnierze walczący na moście.
 • 1830

  Przebudowa Teatru Małego na kordegardę zwaną Nową Kordegardą (projekt Jakuba Kubickiego).

 • 1848

  Dobudowanie cerkwi do zachodniego skrzydła Pałacu na Wyspie według projektu Andrzeja Gołońskiego.

 • 1858

  Pożar Pałacu na Wyspie.

 • 1860

  Budowa Nowej Pomarańczarni według projektu Józefa Orłowskiego i Adama Adolfa Loewego. Ukończenie prac w 1861 r.

  Archiwalne zdjęcie budynku.
 • 1909

  Konkurs na projekt Pomnika Fryderyka Chopina.

  Ludzie siedzący i stojący wokół stołu. W tle kopia Pomnika Chopina.
 • 1914

  Większość ruchomego wyposażenia pałaców wywożą opuszczający Warszawę Rosjanie.

  Archiwalne zdjęcie pustej sali Pałacu na Wyspie.
 • 1918

  Belweder zostaje siedzibą Naczelnika Państwa marszałka Józefa Piłsudskiego.

 • 1918

  Łazienki stają się własnością państwa jako Reprezentacyjne Gmachy Rzeczpospolitej.

 • 1919

  Powstanie rzeźby "Jutrzenka" autorstwa Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, ustawionej w latach 30. XX w. w łazienkowskich ogrodach.

  Rzeźba Jutrzenki przedstawiająca kobietę.
 • 1919

  Wystawa "Sto lat malarstwa polskiego" w Pałacu na Wyspie.

 • 1921

  Restauracja Pałacu na Wyspie. Rekonstrukcja kaplicy w Pałacu. Zakończenie prac w 1922 r.

 • 1921

  Na mocy traktatu ryskiego następuje zwrot niektórych dzieł sztuki zagrabionych z Łazienek przez Rosjan.

 • 1922

  Belweder staje się oficjalną rezydencją prezydenta Rzeczypospolitej.

  Archiwalne zdjęcie budynku Belwederu.
 • 1926

 • 1926

 • 1926

  Przewrót majowy. Atak na Belweder, walki w łazienkowskich ogrodach.

 • 1939

  Wybuch II wojny światowej. Wyposażenie pawilonów Łazienek i Belwederu zostaje ewakuowane do piwnic Muzeum Narodowego w Warszawie.

 • 1940

  Hitlerowcy niszczą monument wybitnego polskiego kompozytora.

  Archiwalne zdjęcie przedstawiające Pomnik Fryderyka Chopina.
 • 1944

  Hitlerowcy częściowo palą Pałac na Wyspie.

  Zniszczone posągi.
 • 1945

  Początek odbudowy Pałacu na Wyspie.

  Posągi stojące na zgliszczach budynku.
 • 1947

  Rozebranie cerkwi przy Pałacu na Wyspie.

 • 1948

  Zniszczenie XVIII-wiecznej maszynowni sceny Teatru Królewskiego i budowa nowoczesnej maszynowni.

 • 1954

  Rozebranie spalonych w czasie II wojny światowej murów Zamku Ujazdowskiego.

 • 1958 - 1970

  Pałac Myślewicki był miejscem kilkudziesięciu spotkań przedstawicieli władz Chińskiej Republiki Ludowej i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Prowadzone tu rozmowy były główną formą dialogu między oboma państwami i przyczyniły się do budowania wzajemnego zaufania oraz zachowania pokoju.

  Mężczyzna stojący przed wejściem do Pałacu Myślewickiego.
 • 1958

  Odsłonięcie zrekonstruowanego Pomnika Fryderyka Chopina.

  Pomnik Fryderyka Chopina.
 • 1960

  Otwarcie Pałacu na Wyspie dla zwiedzających.

 • 1960

  Zakończenie prac przy odbudowie i konserwacji Przedsionka, Pokoju Bachusa, Pokoju Kąpielowego, Sali Balowej, Rotundy, Jadalni i Kredensu w Pałacu na Wyspie.

 • 1960

  Powołanie Oddziału Łazienek Muzeum Narodowego w Warszawie.

 • 1962

  Udostępnienie zwiedzającym kolejnych sal Pałacu na Wyspie, w tym Galerii Obrazów.

 • 1965

  Ukończenie prac restauracyjnych w Pałacu na Wyspie.

 • 1968

  Otwarcie dla zwiedzających Białego Domu, użytkowanego po wojnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

  Budynek Białego Domu.
 • 1968

  Przekazanie Łazienkom Starej Oranżerii, użytkowanej po wojnie przez Teatr Narodowy, Urząd Rady Ministrów i Zarząd Pałacu Kultury i Nauki.

 • 1975

  Odbudowa Zamku Ujazdowskiego. Zakończenie prac w 1981 r.

 • 1992

  Ustawienie na terenie ogrodów Łazienek Królewskich brązowego odlewu popiersia Stanisława Augusta (według popiersia autorstwa André Le Bruna).

  Popiersie Stanisława Augusta.
 • 2000

  Odsłonięcie pomnika Henryka Sienkiewicza, autorstwa Kazimierza Gustawa Zemły.

  Pomnika Henryka Sienkiewicza.
 • 2011

  Odsłonięcie popiersia Franciszka Liszta, daru miasta Budapeszt.

  Popiersie Franciszka Liszta.
 • 2012

  Ustawienie w Ogrodzie Modernistycznym (część łazienkowskich ogrodów) współczesnej rzeźby zegara według projektu Adama Myjaka.

  Rzeźba zegara w otoczeniu zieleni.
 • 2013

  Odsłonięcie kopii antycznego Omfalosa z Delf, wykonanej przez współczesną grecką artystkę, Christinę Papageorgiou. Wykuty z marmuru stożkowy posąg, na którym znalazły się wybrane sentencje siedmiu mędrców, umieszczony został obok Świątyni Sybilli.

  Wykuty z marmuru stożkowy posąg.
 • 2014

  Położony jest w północnej części łazienkowskich ogrodów. Zaprojektowany został według  historycznych wzorców, zaczerpniętych z rezydencji księcia Gonga w Pekinie.

  Wzorowane na chińskie altany w łazienkowskich ogrodach, oświetlone światłem ze stojących nieopodal latarni.
 • 2015

  Na tle iluzjonistycznie namalowanej architektury i włoskiego pejzażu wyeksponowane są kopie najsłynniejszych starożytnych rzeźb, w tym m.in. Grupa Laokoona, Flora Farnese i Apollo Belwederski.

  Rzeźby w Królewskiej Galerii Rzeźby w Starej Oranżerii.
 • 2015

  Jeden z najważniejszych budynków Łazienek Królewskich odzyskał dawny blask. Konserwatorom udało się odsłonić historyczne polichromie i przywrócić zabytkowi kolorystykę, zgodną z jego autentycznym XVIII-wiecznym charakterem. Wnętrze pałacu wzbogacone zostało o kopie antycznych rzeźb. 

  Pałac Myślewicki w otoczeniu zieleni.