Łazienki Królewskie

drukuj

Jak działa filtrowanie
Wybierając filtr automatycznie zmieniają się wyniki a w tytule strony oraz nagłówku h1 można zawsze podejrzeć jakie filtry są aktualnie włączone.

"Łazienki Królewskie (…) pozwalają poczuć, iż <<historia to jest rzecz żywa>>. Albowiem historia Łazienek to nie tylko dzieje budynków i otaczającego je ogrodu. One mają swoją historię, lecz zarazem same stały się historii scenerią. Są świadkami wydarzeń, ale też w nich żywo uczestniczą. Są scenerią zmienną jak pory roku, jak pogoda, światło, kolory, niesione przez wiatr zapachy. Architektura i sztuka, czas przeszły i teraźniejszość, ludzie i przyroda pospołu tworzą genius loci - ducha tego niezwykłego miejsca. Sprawiają, że Łazienki to coś znacznie więcej niż tylko malowniczy ogród, jakich wiele". (Maria Poprzęcka, "Łazienki - pamięć i niepamięć")

 • 1262

  Jazdowski gród książąt mazowieckich zniszczony został  przez plemiona najeźdźców. Datę tę upamiętnia kolumna usytuowana na skarpie od Alei Ujazdowskich. Otwiera ona historię Łazienek i Warszawy.

  rzeźba orła na tle drzew
 • 1526

  Za panowania Zygmunta Starego Ujazdów staje się centrum dóbr królewskich.

 • 1548

  Umiera Zygmunt Stary. Tereny Ujazdowa dziedziczy królowa Bona.

 • 1553

  Królowa Bona zakłada w Ujazdowie letnią siedzibę. To pierwsza prywatna rezydencja królewska w okolicach Warszawy.

 • 1575

  Budowa drewnianej rezydencji królewskiej w Ujazdowie (prawdopodobnie wg projektu Bernardo Morando). Prace trwają do 1577 r.

 • 1596

  Właścicielem Ujazdowa zostaje król Zygmunt III Waza.

 • 1624

  Budowa murowanej rezydencji Zygmunta III Wazy (Zamek Ujazdowski).

 • 1656

  Wnętrza Zamku Ujazdowskiego zniszczone w czasie "potopu szwedzkiego".

 • 1659

  Kanclerz wielki litewski Krzysztof Zygmunt Pac wznosi dla żony willę zwaną Belwederem.

 • 1668

  Król Jan Kazimierz Waza daruje tereny Ujazdowa w wieczystą dzierżawę podkomorzemu koronnemu Teodorowi Denhofowi.

 • 1674

  Podkomorzy Denhof odstępuje prawa do Ujazdowa marszałkowi Stanisławowi Herakliuszowi Lubomirskiemu.

 • 1683

  Sejm nadaje Stanisławowi Herakliuszowi Lubomirskiemu wieś królewską Jazdowo.

 • 1683

  Na terenach Ujazdowa powstaje willa zwana Łazienką oraz dwa pawilony: Ermitaż i Arkadia (wg projektu Tylmana z Gameren). Zakończenie prac 1689 r.

 • 1717

  Budowa Kanału Piaseczyńskiego, zwanego Królewskim lub Wielkim Kanałem. Zakończenie prac w 1725 r.

 • 1720

  Ujazdów dzierżawi od Teodora Lubomirskiego król August II Sas.

 • 1733

  Ujazdów dziedziczy jego syn i następca August III Sas.

 • 1764

  Stolnik litewski Stanisław Antoni Poniatowski (przyszły król Stanisław August) kupuje od Lubomirskich Ujazdów (zwany później Łazienkami). Płaci 1.100.000 złotych polskich

 • 1773

 • 1775

 • 1777

  Pałac Myślewicki zyskuje ćwierćkoliste, parterowe skrzydła boczne.

 • 1777

  W Sali Jadalnej Białego Domku staje rzeźba Wenus z II w., kupiona we Włoszech przez André Le Bruna i przez niego uzupełniona.

 • 1777

  Jadalnia Białego Domku zostaje udekorowana groteskami (autor: Jan Bogumił Plersch).

 • 1777

  Przed Białym Domkiem staje zegar słoneczny z klęczącym satyrem (prawdopodobnie autorstwa Jana Chryzostoma Redlera).

 • 1778

  Na suficie Pokoju Kąpielowego w Pałacu Myślewickim powstaje malowidło przedstawiające Zefira i Florę (Jan Bogumił Plersch)

 • 1778

  Przed Pałacem Myślewickim staje rzeźba Zefira (Giacomo Monaldi).

 • 1779

  Do Łazienek trafiają z Rzymu rzeźby Fauna tańczącego i Bachantki (autorstwa André Le Bruna) (obecnie eksponowane przed Pałacem na Wyspie).

 • 1779

  Budowa pawilonu do gry w Trou-Madame (projekt Domenica Merliniego) - dziś kawiarnia Trou-Madame.

 • 1779

  Budowa Bramy Chińskiej (projekt Jana Chrystiana Kamsetzera).

 • 1782

  Przekształcenie pawilonu Trou-Madame w Teatr Mały.

 • 1783

  nadbudowa skrzydeł Pałacu Myślewickiego o piętro

 • 1784

  Druga przebudowa Pałacu na Wyspie. Elewacja południowa zyskuje dzisiejszy wygląd. Attyka zostaje zwieńczona rzeźbami Czterech Pór Roku (André Le Brun)

 • 1784

  Stanisław August oddaje Zamek Ujazdowski miastu. Zostaje on przekształcony na koszary.

 • 1785

  Budowa Starej Oranżerii (projekt Domenica Merliniego). Zakończenie prac w 1788 roku.

 • 1785

  Źródło przy ul. Agrykoli zostaje obudowane wg projektu Jana Chrystiana Kamsetzera

 • 1786

  Przed Pałacem na Wyspie staje zegar słoneczny z inskrypcją SAR (początkowe litery łacińskiej wersji imienia królewskiego Stanislaus Augustus Rex)

 • 1787

  Wzniesienie pawilonu zwanego Domem Tureckim (projekt Jana Chrystiana Kamsetzera)

 • 1787

  Powstanie ziemnego amfiteatru nad stawem południowym

 • 1787

  Malowidła Jana Bogumiła Plerscha zdobią teatr w Starej Oranżerii

 • 1788

  Wystrój wzbudził powszechny podziw. Jeden z zaproszonych gości, niejaki Renaud, Francuz przebywający wówczas w Warszawie, dał temu wyraz w słowach: "Szczęśliwe zespolenie smaku rzymskiego z francuskim, takie samo, jakie istniało w pięknych latach Ludwika XIV, daje temu teatrowi uderzający rys wielkości i bogactwa".

 • 1788

  Odsłonięcie pomnika konnego króla (autor Franciszek Pinck)

 • 1788

  Przebudowa Pałacu na Wyspie. Powstają: Sala Balowa, Gabinet Portretowy, Sala Salomona, Galeria Obrazów i Antyszambru. Elewacja północna zyskuje dzisiejszy wygląd

 • 1788

  Przekształcenie Teatru Małego w skład rzeźb (tzw. Forat Marmurowy)

 • 1790

  W narożach attyki belwederku Pałacu na Wyspie stają Cztery Żywioły (André Le Brun)

 • 1790

  W Sali Balowej Pałacu na Wyspie powstają płaskorzeźby: Herkules i Omfale oraz Apollo i Dafne (André Le Brun)

 • 1791

  Amfiteatr obliczony był na wielkie widowiska dla blisko tysiąca widzów. Uroczyste jego otwarcie nastąpiło w rocznicę elekcji króla Stanisława Augusta, 7 września 1791 r. Wystawiono wówczas balet historyczny, Kleopatra, którego fabuła, związana z bitwami morskimi, pozwalała wykorzystać położenie nad wodą i wprowadzić do akcji łodzie. 

 • 1791

  Budowa Starej Kordegardy (projekt Jana Chrystiana Kamsetzera). Zakończenie prac w 1792 roku

 • 1792

  Powstają posągi podtrzymujące blaty kominków w Sali Balowej: Cerber i Centaur oraz Midas i Marsjasz (André Le Brun)

 • 1792

  Dobudowanie do Pałacu na Wyspie dwóch pawilonów. Zakończenie prac w 1793 roku

 • 1793

  Ustawienie przed Pałacem na Wyspie rzeźb Bug i Wisła

 • 1793

  Ukończenie wystroju Sali Balowej. Stają tam rzymskie kopie Herkulesa Farnese i Apolla Belwederskiego, powstają groteski (autor Jan Bogumił Plersch)

 • 1793

  Na attyce widowni Amfiteatru stają rzeźby Komedii i Tragedii oraz 16 posągów dramaturgów (autor Tommaso Righi)

 • 1793

  W Rotundzie Pałacu na Wyspie stają posągi królów Kazimierza Wielkiego, Zygmunta I Starego, Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego (autorzy Giacomo Monaldi, Giovachino Staggio i Franciszek Pinck). Ukończenie prac w 1795 r.

 • 1798

  Stanisław August umiera. Łazienki dziedziczy książę Józef Poniatowski

 • 1813

  Ginie książę Józef Poniatowski. Łazienki otrzymuje siostra księcia - Józefa Teresa Tyszkiewiczowa

 • 1817

  Łazienki kupuje car Aleksander I

 • 1818

  Willa Belweder zostaje przebudowana na pałac, rezydencję wielkiego księcia Konstantego (projekt Jakuba Kubickiego). Ukończenie prac w 1822 r.

 • 1818

  Z terenu Łazienek Królewskich wyłączony zostaje Ogród Botaniczny

 • 1820

  Na terenie Ogrodu Botanicznego powstaje Obserwatorium Astronomiczne (projekt Michała Kado, Chrystiana Piotra Aignera i Hilarego Szpilowskiego). Ukończenie prac w 1824 r.

 • 1822

  Budowa Świątyni Sybilli, Świątyni Egipskiej oraz Oranżerii Gotyckiej (projekt Jakuba Kubickiego). Zakończenie prac w 1825 r.

 • 1823

  Nadanie Wodozbiorowi obecnej, klasycystycznej oprawy (Chrystian Piotr Aigner)

 • 1828

  Na skarpie przy Starej Pomarańczarni staje granitowy głaz z zegarem słonecznym (tzw. Głaz Jastrzębowskiego - przyrodnika i fizyka)

 • 1830

  29 listopada 1830 r. z budynku Szkoły Podchorążych Piechoty w Łazienkach (Podchorążówki) wyszła grupa spiskowców, która opanowała pobliski Belweder, siedzibę dowódcy sił rosyjskich, wielkiego księcia Konstantego. Przewodził jej podporucznik Piotr Wysocki. Tak w Łazienkach Królewskich zaczęło się powstanie listopadowe.

 • 1830

  Przebudowa Teatru Małego na kordegardę zwaną Nową Kordegardą (projekt Jakuba Kubickiego)

 • 1848

  Dobudowanie cerkwi do zachodniego skrzydła Pałacu na Wyspie (projekt Andrzeja Gołońskiego)

 • 1858

  Pożar Pałacu na Wyspie 

 • 1860

  Budowa Nowej Pomarańczarni (projekt Józefa Orłowskiego i Adama Adolfa Loewego). Ukończenie prac w 1861 roku

 • 1909

  Konkurs na projekt pomnika Fryderyka Chopina

 • 1914

  Większość ruchomego wyposażenia pałaców wywożą opuszczający Warszawę Rosjanie

 • 1918

  Belweder zostaje siedzibą Naczelnika Państwa marszałka Józefa Piłsudskiego

 • 1918

  1918 Łazienki stają się własnością państwa (jako Reprezentacyjne Gmachy Rzeczpospolitej)

 • 1919

  Powstanie rzeźby Jutrzenka autorstwa Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej ustawionej w latach 30. XX w. w ogrodach łazienkowskich

 • 1919

  Wystawa Sto lat malarstwa polskiego w Pałacu na Wyspie

 • 1921

  Restauracja Pałacu na Wyspie. Rekonstrukcja kaplicy w Pałacu. Zakończenie prac w 1922 r.

 • 1921

  Na mocy traktatu ryskiego zwrot niektórych dzieł sztuki zagrabionych z Łazienek przez Rosjan

 • 1922

  Belweder staje się oficjalną rezydencją prezydenta Rzeczypospolitej

 • 1926

 • 1926

 • 1926

  Przewrót majowy. Atak na Belweder, walki w ogrodach łazienkowskich

 • 1939

  Wybuch II wojny światowej. Wyposażenie pawilonów Łazienek i Belwederu ewakuowane do piwnic Muzeum Narodowego w Warszawie

 • 1940

  Hitlerowcy niszczą pomnik Fryderyka Chopina

 • 1944

  Hitlerowcy częściowo palą Pałac na Wyspie

 • 1945

  Początek odbudowy Pałacu na Wyspie

 • 1947

  Rozebranie cerkwi przy Pałacu na Wyspie

 • 1948

  Zniszczenie XVIII-wiecznej maszynowni sceny Teatru Królewskiego i budowa nowoczesnej maszynowni

 • 1954

  Rozebranie spalonych w czasie II wojny światowej murów Zamku Ujazdowskiego

 • 1958 - 1970

  Pałac Myślewicki był miejscem kilkudziesięciu spotkań przedstawicieli władz Chińskiej Republiki Ludowej i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Prowadzone tu rozmowy były główną formą dialogu między oboma państwami i przyczyniły się do budowania wzajemnego zaufania oraz zachowania pokoju.

 • 1958

  Odsłonięcie zrekonstruowanego pomnika Fryderyka Chopina.

 • 1960

  Otwarcie Pałacu na Wyspie dla zwiedzających

 • 1960

  Zakończenie prac przy odbudowie i konserwacji Przedsionka, Pokoju Bachusa, Pokoju Kąpielowego, Sali Balowej, Rotundy, Jadalni i Kredensu w Pałacu na Wyspie

 • 1960

  Powołanie Oddziału Łazienek Muzeum Narodowego w Warszawie

 • 1962

  Udostępnienie zwiedzającym kolejnych sal Pałacu na Wyspie, w tym Galerii Obrazów

 • 1965

  Ukończenie prac restauracyjnych w Pałacu na Wyspie

 • 1968

  Otwarcie dla zwiedzających Białego Domku, użytkowanego po wojnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 • 1968

  Przekazanie Łazienkom Starej Oranżerii użytkowanej po wojnie przez Teatr Narodowy, Urząd Rady Ministrów i Zarząd Pałacu Kultury i Nauki

 • 1975

  Odbudowa Zamku Ujazdowskiego. Zakończenie prac w 1981 r.

 • 1992

  Ustawienie na terenie ogrodu Łazienek Królewskich brązowego odlewu popiersia Stanisława Augusta (według  popiersia autorstwa André Le Bruna).

 • 2000

  Odsłonięcie pomnika Henryka Sienkiewicza, autorstwa Kazimierza Gustawa Zemły

 • 2011

  Odsłonięcie popiersia Franciszka Liszta, daru miasta Budapeszt.

 • 2012

  ustawienie w Ogrodzie Modernistycznym (części ogrodów łazienkowskich) współczesnej rzeźby zegara według projektu Adama Myjaka

 • 2013

  Odsłonięcie kopii antycznego Omfalosa z Delf, wykonanej przez współczesną grecką artystkę Christinę Papageorgiou. Wykuty z marmuru stożkowy posąg, na którym znalazły się wybrane sentencje siedmiu mędrców, został umieszczony obok Świątyni Sybilli.

 • 2014

  Położony jest w północnej części ogrodów łazienkowskich. Został zaprojektowany według  historycznych wzorców zaczerpniętych z rezydencji księcia Gonga w Pekinie.

 • 2015

  Na tle iluzjonistycznie namalowanej architektury i włoskiego pejzażu, wyeksponowane są kopie najsłynniejszych starożytnych rzeźb, w tym m.in. Grupa Laokoona, Flora Farnese i Apollo Belwederski.

 • 2015

  Jeden z najważniejszych budynków Łazienek Królewskich odzyskał dawny blask. Konserwatorom udało się odsłonić historyczne polichromie i przywrócić zabytkowi kolorystykę, zgodną z jego autentycznym XVIII-wiecznym charakterem. Wnętrze pałacu zostało także wzbogacone o kopie antycznych rzeźb.